prologistiikka 1/2014 - Page 28

KUVA: CONSTRUCTOR FINLAND OY / FOTO UTTE Onninen Oy, joka toimittaa ja myy sekä materiaaleja että kansainvälisten standardien mukaan määritetyt mitat. Tätä pie- teräsraaka-aineita muun muassa talo- ja yhdyskuntatekni- nempiä yksiköitä käsitellessä siirrytään villiin maailmaan, ja siin järjestelmiin. Toiminnan ytimessä ovat lämmitykseen, niissä kuljetusyksiköiden standardointi hakee vielä muotoaan.” vesihuoltoon, ilmastointiin ja sähköön liittyvät tarpeet. Onnistuneen verkostoitumisen myötä kaikki logistiikka- Yrityksellä on noin 1 000 tavarantoimittajaa ja kym- keskukset noudattaisivat samoja standardeja ja tiedonvaihto meniä tuhansia asiakkaita, joille materiaali pitää toimit- tapahtuisi tehokkaasti. Särkelä kehottaa myös avaamaan tietojärjestelmiä, että toimitusketjussa olisi taa erittäin nopeassa ajassa, pääsääntöisesti alle vuorokaudessa. Onninen toimii kahdeksassa eri maassa, joissa jokaisessa sijaitsee heidän oma logistiikkakeskuksensa paitsi Suomessa, jossa niitä on kaksi. ”Tehokkaasti toimiva logistiikkakeskuksien verkosto voi olla monelle yritykselle elinehto.” kaista ohjaustietoa. Limowan johtaja Jorma Härkönen huomauttaa, että verkostoituminen on myös ympäristöteko: turhat ja tehottomat kuljetukset vähenevät. Heille verkostoituminen tarkoittaa tavaravirran sujuvaa liikkumista tavarantoimittajilta ja vas- mahdollista saada enemmän reaaliai- ”Pääsisimme eroon vajaista kuormista, ja muodostuisi taavasti kuljetusten toimivuutta asiakkaiden suuntaan. tehokkaita runkoreittejä solmukohtien välille. Solmukohdissa Onnisen logistiikkajohtaja Kai Särkelä haluaa logistiikan sitten hoidettaisiin alueellinen jakelu tehokkaasti”, Härkönen standardit ja tiedonvaihdon paremmiksi, jotta kuljetukset summaa. olisivat nopeita ja tehokkaita. ”Esimerkiksi merikontille ja kuormalavalle ovat tietyt 26 prologistiikka 1/2014 ”Myös ruuhkat vähenisivät. Näillä ratkaisuilla kaikki voittaisivat.”