prologistiikka 1/2014 - Page 27

Keskustelua helpottamaan Limowassa kehitettiin yhteistyössä konsultointi- ja suunnitteluyhtiö Pöyryn ja VTT:n kanssa luokittelujärjestelmä, jonka mukaan logistiikka-alue on useiden toisiaan lähelle sijoittuneiden logistiikkakeskuksien ryhmittymä. Logistiikka-aluetta isompi kokonaisuus on logistiikkavyöhyke, joka koostuu useista logistiikka-alueista ja -keskuksista. Jorma Härkönen toteaa, että logistiikka-alueiden muodostuminen on selvä kehityssuunta Euroopassa. Näitä kutsutaan myös freight villageiksi tai rahtiliikennekeskuksiksi. ”Freight villaget yhdistävät erilaisia toimijoita, toimintoja, operaattoreita ja palveluita. Niissä ei harjoiteta pelkästään varastointia vaan usein myös teollisen loppuvaiheen toimintaa. Toimintaympäristö on voimakkaassa muutoksessa”, Härkönen kuvailee. ”Eri kuljetusmuotojen yhdistäminen on isomman solmukohdan idea.” Mallia Euroopasta Muutoksen moottorina on myös solmukohta-ajattelu. Logistiikan solmukohtia ovat esimerkiksi logistiikka-alueet, jotka yhdistävät useita eri kuljetusmuotoja eli maantie-, rautatie- ja vesikuljetuksia, joskus jopa lentokuljetuksia. ”Eri kuljetusmuotojen yhdistäminen on isomman solmukohdan idea, jolloin korostuu solmukohdan sijainti. Esimerkiksi satamat ja niiden liepeillä sijaitsevat logistiikka-alueet ovat vanhastaan selkeä logistinen solmukohta”, Jorma Härkönen kertoo. Limowa ry:n vuosina 2009–2012 toteuttamassa EslogChankkeessa julkaistiin Logistiikkakeskuksen kehittäjän käsikirja, jossa kannustetaan intermodaalisen logistiikkakeskusten verkoston muodostamiseen. Mallissa tarkastellaan kriittisellä silmällä sitä, missä määrin on järkevää siirtää tavaraa maanOnnisen teräspalvelukeskus Hattulassa tietä pitkin verrattuna rautatiehen. Härkösen mielestä Suomessa pitäisi suunnata katse KeskiEurooppaan ja Ruotsiin, joissa esimerkiksi merikontit siirretään maihin saapuessaan ennemmin junalla kuin autolla. Olemme Eräs logistiikkakeskuksien yhteistyötä edistävä taho on Limowa kehityksessä jäljessä, sillä Suomessa myös pitkät kuljetusmat- ry, joka on valtakunnallisesti toimiva logistiikkakeskusosaami- kat hoidetaan pääsääntöisesti autoilla. sen kehittämis- ja yhteistyöverkosto. Limowan j