prologistiikka 1/2014 - Page 25

RÄÄTÄLÖIDYT RATKAISUT • KÄYTTÖKOULUTUS • TEKNINEN NEUVONTA KARTOITUS • KORJAUS • VARAOSAT • HUOLTO • MYYNTI • VUOKRAUS Combilift Mitsubishi Dulevo Wetrok Comac Kokonaisvaltainen ratkaisu konekannan hallintaan www.bernerkoneet.fi Suurista kustannuksistaan huolimatta Pohjois-Lapin alueyh- perustettaisiin yhtiö, joka saisi valtiolta pääomasijoituksen. teistyön kuntayhtymän kehittämispäällikkö Lohi näkee radan Tätä sijoitusta vastaan yhtiö voisi hakea markkinoilta halpakor- olevan kannattava jo heti valmistuttuaan vuonna 2030. Kan- koista lainaa. nattavuus tulisi kaikkien liikennöintitarpeiden lisääntymisen ”Suomella on hyvä luottoluokitus, joten rahoituskustannukset eivät olisi kovin korkeat. Emme ole kun- yhteisvaikutuksesta. Visioissa on lisäksi Jäämeren alueen parempi houkuttelevuus ”Suomella on hyvä tayhtymässä lähteneet kysymään yhtiöiltä, turismille. Myös Saariselälle olisi entistä luottoluokitus, joten ovatko he valmiita rahoittamaan tätä. Tie- rahoituskustannukset dämme, että yritykset ovat erittäin kiinnos- eivät olisi kovin tuneita käyttämään rataa, jos se rakenne- helpompi päästä esimerkiksi erämaavaellukselle tai hiihtokeskukseen. korkeat.” taan”, Lohi lisää. Hanketta varten perustettuun yhtiöön haettaisiin lisäksi sijoituksia esimerkiksi Mistä rahat? Rahoituksen järjestäminen on suurin tulppa hankkeen toteutuk- Aasian maista. Lohi ei usko, että kaivosyhtiöt voisivat sijoit- selle. Lohen mielestä meneillään olevista Suomen ja Norjan taa suuria summia tällaiseen yritykseen, mutta heidänkin pitäisi valtioiden välisistä epävirallisista keskusteluista pitäisi siirtyä osallistua jonkinlaisella panoksella rahoittamiseen ja sitoutua jo viralliseen päätökseen, jonka pohjalta asiaa alettaisiin sel- ratakuljetuksiin. vittää yhteishankkeena. Käytännön toteutuksessa Timo Lohi näkisi hyvänä HelsinkiVantaan lentoaseman laajennuksen mukaisen mallin, jossa Tällä mallilla rakentamista ei tarvitsisi edistää budjettirahoitusten avulla pätkissä tulevien vuosien aikana, vaan Jäämeren rata saataisiin rakennettua kerralla. 1/2014 prologistiikka 23