prologistiikka 1/2014 - Page 23

kannattaa purkaa Kirkkoniemeen ja kuljettaa sieltä jonnekin toidaan ja rakennetaan uusia öljy- ja kaasuhankkeita. Moni Rotterdamiin”, Lohi tarkentaa. uskoo, että Keski-Lapin rikkaat malmivarat houkuttelisivat ”Toisaalta Rotterdamiin muutenkin matkalla oleva konttialus voisi pysähtyä Kirkkoniemessä ja purkaa vähintään alueelle useita kaivoksia tulevien vuosikymmenien aikana ja pidempäänkin. Mistään pienestä satsauksesta ei olisi 1 000 konttia, jotka kuljetetaan kustannustehokkaasti niin pitkälle rautatietä pitkin kuin mahdollista. Meidän näkemyksemme ”Kannattavuus kyse, jos rata rakennettaisiin Rovaniemeltä Kirkkoniemeen. Suunnitelmassa olisi mukaan se tarkoittaisi Itämeren aluetta. tulisi kaikkien kaksi linjausvaihtoehtoa. Jos rata vedet- 1 000 konttia ei ole iso määrä meidän liikennöintitarpeiden täisiin Inarinjärven länsipuolelta, olisivat tavaravirrassamme, ja silloin näin olisi lisääntymisen projektin kokonaiskustannukset 3,2 miljar- yhteisvaikutuksesta.” dia euroa. Itäpuoli olisi kokonaisuudeltaan kannattavaa tehdä.” Visio tulevaisuudesta Timo Lohen mielestä Jäämeren rataan kannattaa satsata. Hän edullisempi, jolloin kustannukset jäisivät 2,6 miljardiin euroon. Edullisemmassa vaihtoehdossa Suomen puoleinen rata kus- pitää ongelmana poliitikkojen lyhytnäköisyyttä, sillä päättäjien tantaisi 1,7 miljardia euroa ja Norjan puoleinen 0,9 miljardia mielestä tavaravirtojen pitäisi olla valmiiksi olemassa. Lohi euroa. Toisaalta Inarinjärven itäinen rataväylä tekisi Norjan huomauttaa, että rata olisi