prologistiikka 1/2014 - Page 19

”Tallink Silja pyrkii lisäämään asiakaslähtöisyyttä toiminnassaan. Voimme esimerkiksi toimittaa asiakkaille täsmällisiä liikenneraportteja ja tehdä niiden pohjalta analyysin siitä, ”Järjestelmästä on selvää käytännön hyötyä ja asiakkaat ovat ottaneet sen myönteisesti vastaan”, Fagerström sanoo. Kyseessä on niin sanottu Extranet-sovellus. Sen avulla onko kuljetukset ajoitettu asiakkaan näkökulmasta tarkoituk- asiakas voi itse varata rahtikapasiteettia laivoilta internetin senmukaisesti.” kautta, jos tilaa on. Kyseinen järjestelmä on ollut käytössä jo Kuljetusten hinnat vaihtelevat lähtöajan mukaan, joten keskittämällä kuljetuksia mahdollisuuksien mukaan edullisimmille pitkään suuryritysten keskuudessa. ”Aikaisemmin tällaisia varauksia tehtiin sähköpostitse, vuoroille asiakas voi säästää kuljetuskustannuksia. Toisinaan puhelimitse tai jopa telefaxilla, minkä jälkeen asiakas jäi voi olla myös järkevää lähettää rahtia Tukholmaan Tallinnan odottaman vahvistusta. Tämä internet-varaus toimii nopeam- kautta. min.” ”Raportointipalvelu on ollut miellä jo käytössä jo jonkin ”Kehitämme omavarausjärjestelmää edelleen, jotta sai- aikaa. Vuonna 2013 saatiin kuitenkin käyttöön uusi raportoin- simme sen vastaamaan mahdollisimman hyvin asiakkaiden tityökalu, joka mahdollistaa vielä paremmat ja käyttäjäystäväl- tarpeisiin. Niin ikään korostamme merikuljetusten laatua”, lisemmät raportit”, Fagerström toteaa. vakuuttaa Fagerström. ”Kaikki Tallink Siljan alukset on sertifioitu ISO 14000 Kuljetuksiin laatua ja asiakaslähtöisyyttä Toinen asiakaslähtöisyyteen liittyvä uudistus on uusittu rah- -laatujärjestelmän mukaisesti.” Fagerströmin mielestä EU:n tuleva rikkidirektiivi suo- din omavarausjärjestelmä, joka otettiin käyttöön tammikuussa sii lyhyitä merimatkoja ja antaa aihetta jonkinlaisille uusille 2014. investoinneille. Tallink Siljan rahtiliikenne on lisääntynyt jo kolmena vuonna peräkkäin. 1/2014 prologistiikka 17