prologistiikka 1/2014 - Page 12

Helsingin sataman tulos jäi vuonna 2013 lievästi miinukselle. olleet osakeyhtiöitä. Eri satamissa on varmaankin jo harkittu ginvaltuustossa oli tehty aloite sataman yhtiöittämisestä. Lain erilaisia vaihtoehtoja.” voimaantulo kuitenkin siirtyi”, kertoo Kemin sataman toimitusjohtaja Reijo Viitala. ”Satamien yhtiöittäminen on erityisen hyödyllistä sellai- Kemissä yhtiöittämisen taustalla oli lisäksi sille satamille, joiden toiminnassa on tähän mennessä korostunut erityisesti kunnallispolitiikka. Nyt tällaisten satamien liiketaloudellinen lähestymiskulma voi lisääntyä. Toimintaa saadaan sekä tehokkaammaksi että itsenäisemmäksi.” ”Kyse on investointivetoisesta toimialasta, ja haasteet ovat isoja.” ”Jäsenkuntamme on nähnyt lain tuovan positiivista ja mainitsee. vertaisessa asemassa samalla alalla toimiviin osakeyhtiöihin verrattuna. Silloin Destia muutettiin osakeyhtiöksi. Satamat ovat usein markkinoilla. jäsenet ovat ottaneet uuden lain vastaan hyvää kehitystä. En ole juurikaan kuullut soraääniä”, Mutru eli entisen Tielaitoksen katsottiin olevan yli- samantapaisessa määräävässä asemassa Mutrun mukaan Satamaoperaattorit ry:n myönteisesti. taannoinen oikeuden päätös, jossa Destian ”Kolmantena tekijänä yhtiöittämisessä oli Kemin kaupungin taloudellinen tilanne”, Viitala toteaa. Hänen mukaansa yhtiöittäminen ei juurikaan vaikuttanut Kemin sataman toimintaan. ”Sataman asiakkaat ovat samoja kuin ennen yhtiöittämis- Toiminta Kemissä lähes entisellään täkin. Henkilöstö siirtyi kokonaisuudessaan uuden yhtiön pal- Kemin satama on toiminut osakeyhtiömuotoisena vuoden velukseen, ja muutoinkin toiminta ja malli ovat samantyyppisiä 2012 alusta. kuin ennenkin.” ”Sataman yhtiöittämisen taustalla oli se, että uusi kuntalaki näytti tulevan lainvoimaiseksi jo vuonna 2012. Myös kaupun10 prologistiikka 1/2014 ”Erona on vain se, että nyt satama on yhtiölain mukainen toimija, joten joudumme keskustelemaan asioista myös verotta-