Projob PROJOB 2019 NWP SWE - Page 5

JORDNÄRA. ProJob står stadigt på marken. Med ena foten i koncernens historia och den andra i det unga företagets strävan. Med basen på den svenska västkusten verkar ProJob alltid nära. Nära kärnvärdena: ergonomi, funktion och kvalitet. Hantver- kare och arbetare klädda i ProJob ska tryggt kunna lita på plaggen i varje situation. Nära såväl leverantörer och återför- säljare som marknad. Vi verkar med det mindre företagets effektivitet och korta beslutsvägar. Dialogen med leverantö- rerna är ständigt pågående och besöken på produktionsan- läggningarna i Asien täta. Jordnära, med båda fötterna stadigt på marken, strävar vi ständigt framåt och uppåt. 5