Projob PROJOB 2019 NWP SWE - Page 2

SJÖVÄGEN UT I VÄRLDEN. 2 Varje år transporteras 10 miljarder ton gods världen över till sjöss. Behovet spås tredubblas till 2050. Bara sett till vår svenska handel transporteras 80 procent sjövägen. Den svenska flaggan blir allt mer konkurrenskraftig i näringen. De blågula färgerna står för kvalitetssjöfart, hög säkerhet och ledande innovation. I årets katalog besökte ProJob en västsvensk hamn, vars styrka ligger i att hantera det som är stort och tungt. Här lossas och lastas betongelement, cisterner till industrin eller delar till vindkraftverk. Det är inte ovanligt att ett enskilt gods väger 120 ton eller är uppemot 60 meter långt. När fartygen lastats lämnar de kajen, styr över Nordsjön, till Atlanten och vidare ut i världen.