Projob PROJOB 2019 NWP SWE - Page 10

VARSELKLÄDER EN ISO 20471 GUIDE VARSELKLASSER KLASS 1 Ger lägsta skydd. Den totala fluorescerande ytan skall vara minst 0,14 m 2 och reflexytan 0,10m 2 . Kan användas om man bara har liten kontakt med enstaka fordon och/eller långsam trafik. KLASS 2 Ger ett väsentligt bättre skydd än klass 1, speciellt i dags- ljus, skymning och dimma. Den totala fluorescerande ytan skall vara minst 0,50 m 2 och reflexytan 0,13 m 2 . Klass 2 är oftast aktuell i exempelvis hamnar, vid järnvägar, byggar- betsplatser, parkeringsplatser, skallgång, i lastfordon och på andra områden där man inte kräver klass 3. KLASS 3 Ger maximalt skydd. Den totala fluorescerande ytan skall vara minst 0,80 m 2 och reflexytan 0,20 m 2 . Aktuell i närhet av tät snabb trafik. Plaggen testas av utvalda testinstitut, reglerna för varsel- kläder gäller på varje arbetsplats där det finns någon form av trafik; vägar, parkeringar, flygplatser, hamnar, byggplat- ser, gruvor m.m. I Sverige har arbetsgivaren enligt den allmänna arbets- miljölagen skyldighet att tillhandahålla personlig skydds- utrustning om så krävs och oftast är det arbetsgivaren/ uppdragsgivaren som bestämmer vilken skyddsklass som skall bäras på deras arbetsplatser. Vad händer om man inte har rätt skyddsutrustning? Arbetsmiljöverket har rätt att kontrollera arbetsplatser och kan efter påpekande till arbetsgivaren stänga av person eller företag från en arbetsplats, om personliga skyddsåt- gärder inte följs enligt arbetsmiljölagen. Större företag kontrollerar aktivt sina arbetsplatser. Följs inte deras regler för personlig skyddsutrustning stängs personen eller företaget av och möjligheten att offerera på andra jobb hos företagen försvåras. EN ISO 20471 EN ISO 20471 är den senaste uppdateringen av standard för plagg med hög synbarhet, sedan denna kom kan man inte längre certifiera plagg enligt den tidigare EN471. ProJob arbetar succesivt för att uppdatera samtliga varselplagg i kollektionen enligt EN ISO 20471. EN471 är fortfarande fullt godkänd att använda och kommer att vara det i många år framöver. Jacket 6417 p. 12, jacket 6444 p. 12, pant 6513 p. 20 10