Projob PROJOB 2018 Swe - Page 6

VÅR SYN PÅ DET STÖRRE SAMMANHANGET VI TYCKER OM HÅLLBARA PRODUKTER ProJob är ett dotterbolag inom den börsnoterade koncernen New Wave Group. New Wave Group tror på klassisk design och bra kvalitet – ett koncept som aldrig blir omodernt. Det skapar förutsättningar för ett långsiktigt användande så att vi kan minimera onödigt slöseri av jordens resurser. Genom att ta fram produkter som är direkt anpassade efter kundens önske- mål så hoppas vi att ni får glädje av våra produkter länge. Det är viktigt för New Wave Group att våra produkter är säkra och fria från förbjudna ämnen. Därför måste vi säkerställa att vi har den kunskap som krävs för att bedriva ett ansvarsfullt kemi- kaliearbete. New Wave Group ingår i Swereas Kemikaliegrupp, där vi tar del av den senaste informationen om lagar och regler. Detta lägger grunden till arbetet med att reducera och byta ut kemikalier till bästa tillgängliga alternativ, i linje med god tillverkningssed och Miljöbalkens allmänna hänsynsregler. Alla våra leverantörer måste följa de krav och restriktioner som framgår av New Wave Groups kemikalielista. Listan är utformad efter gällande lagstiftning, så som REACH, samt med hänsyn till olika branschrekommendationer och standarder. Detta medför att kraven som helhet ofta är striktare än aktuell lagstiftning. Vi gör även stickprovskontroller för att säkerställa att kraven följs. BÄTTRE ARBETSVILLKOR New Wave Group vill alltid finnas nära tillverkningen av våra produkter. Vi har egna inköpskontor på plats i Asien som ansvarar för den dagliga kontakten med våra leverantörer, gör kvalitetskontroller och inspektioner. Det leder till ett gott samarbete och bättre kontroll över produktionskedjan. På alla inköpskontor finns New Wave Groups CS \\ۘ[ ԋ\\Bۘ[[\]\[YYY]\H\H]\[0휙\۝\HH][\ۚ[[\YY0[[X[HZ[pYHY\0[\]]Hܛ\0YY[HHH8$]ؘ[[]X]]휂휙]YH[휘H\]ݚ[ܙ[H]\[0휜Y[[HK[YY[[X\\[[Y[[H\휘[ZHY\0HSZ۝[[ۙ\HZ\][ۈBQTHRS哂[ܝ\Z0[X[YH휈]]Hܛ\ H\H]YZYH]YY\휈]Z[H\Z[0]\B[]0]]\\\[Hۘ\[\BY\[[\[Y[[Y[H]۝Z[\\\[Y0[HY[ܝ 0HZ[\H۰YH[ܝ\[[[[[[[\H]0]\HHY\Y\[ܝ휙]YHH[X\]\YY ]휈H^[\[ B\[H\YY[\\H8'PX[\[[^8'K B\] Hܝ[Y\0\ ]\\\\0BY]0휙\Y\Y\휈]휘H\\Z[\[K[]Y[ڰ환\[Y\]\H]휘[H휈YHؘ[[[p[]HZ[YH]0 UVST L H\H]қ؜Z\0H\YY\YH[Y0B^[\[]H[X]0[[Z[훈\[\[\ۚ[\[[]]Y[[H[Z0[\YܘB0٘\YH0[[Y\H0U^[H]H0H˛ZB^ KH휙[H][ۙ\\۝[[ۈH\[Y]\\YܘY ̎K0\8'SYY[\]\H\\\]]\HY][ZۛZ\^]\[[Y]B[H]\]HH[\H\ٞ[[\[ܰH0H\]][[[\\HYY휈\]0H[\Z\KY[[KڰYK[ܘ[\H[\X[H]X['KpYHY]\00[[]ܘ]0HZ[[ZKB0훋Y\Y\]Y][]\\]H\휙Z[XKHYY[HHH\HH]0]Y[H]0]H]\[B0휙\Hܘ[YH]]ؙ\[H\[]] H\]\[Y\YHYY[\H^\H[Z[ۙ\]0[ݘ[]]ܚ[휈\H]\[0휙\휈Y˂]]Hܛ\\[\Xۘ][Y\Xܙ ][\][ۙ[][Y[[휙]YXٰ휘[휈]휘H\][[H^[[\[H[Y\ \H0Y\\[[[Z[ۙ\]XZ\H[Y\휂]۝\H\]ܚ[YۘYۜZ[ۋ[[\ˈ]0]^X]ZY\]HH[Y\H܂[\YܘY휈Z[۝[p\܈H\]\[B^[[\[H[Y\