Projob PROJOB 2018 Swe - Page 48

FLAMSKYDD MULTINORM Chaufför/depåer MATERIAL KOLLEKTIONSGUIDE 8402 Jacka • • • • • • • • • 8404 Fodrad Jacka • • • • • • • • • 8503 Midjebyxa • • • • • • • • • 8504 Midjebyxa • • • • • • • • • 8001 Undertröja lång ärm • • • • • • • • • 8101 Undertröja kort ärm • • • • • • • • • 8102 Långkalsong • • • • • • • • • 8103 Boxerkalsong • • • • • • • • • VILKA KLÄDER LÄMPAR SIG FÖR DITT YRKE? MATERIAL Flamskydd används för att försvåra antänd- ningen av ett material eller minska spridningen av brand, men det gör inte materialet helt obrännbart. Det finns olika former av flam- skyddsbehandlingar och material. Vi på ProJob har valt att jobba med den senaste teknologin där flamskyddet är inneboende i fibrerna. Det ligger alltså inte utanpå tyget som det gör på vanliga flamskyddsbehandlade kläder. Det kan därför inte tvättas eller slitas bort, vilket gör att flamskyddet va &":Fw&RFW&VFRfW7Fvr&W7L:W"bF'&V6F7FF6f'&W"fBFBV@VB&F2Vv26G,:FvW"VF7&WB6L:Rl:Gg2VFVWFGB:VvVgFW&v;fB&F2:Vv&7&G2FRWFl;g"FWBl;g&FR,:RЦFWB6FWB&F2vWBWGB6:FBFW&6Цf7F,:G&&V2VBVFW'7L:F :G"FfW&FRV6V禖re"Vf66f&W"VBV&VFRf6FBV@6VvV6W"6:F2f*औd$DdĴTtT4U" l8U$8DDU#C"6( "( "( "( CBfG&B6( "( "( "( S2֖FV'( "( "( "SB֖FV'( "( "( "VFW'G,;f:Vr :G&( "( "VFW'G,;f'B :G&( "( "":Vv6r( "( "2&W&6r( "( l;g'WG6GBGBT4cFR :G"WGB&`C( "( ( "( ( "( "( ( "( "( ( FWB :G"fFwBGBL:F :RGBl:FFW f6FBl;g"GBl;g&G&GB:Vv"7&G2FPl;g"GB:Vl:G&RWFl;g"vvWBVFW V:Fw&RFBL:G&VB7L:W"WGBf6FFFPvrVBl:G&RVf72FB6F60VBWGBfVFW'7L:Fl;g&GV&&2FW77WFЦFVFBf6FG6:FFW"6FBl:FF07L:FvF:GF66FFWBl;g'<:F&2f@l:FFrF62VBVf6FFЦFRvrl;g&Rl:FFr,;g"l:FF&VশG&W&GBv6F"f2 :RvvWBl:FF&V,;g"6<:RfWFW"l:W"b6pvvWB6&'BfBWfVGVVǖ6f&VVFW&"7fWG6&RGBl:FF7fWG6l;g&:FFR:FFW"l;g"GB6FFvvVB7fWG6"WGBl:WGB6WG6wBVW"7fWGFw@vrvW"<:F&R6FB6vvV:W7FRL:G"Цl;g"Gl:GGF2gF:G"WGBvrWG6GG2l;g"f:G"FWBl;g'7L;g'B66'F2WBl;g",:G7F6FBWfVGVVvv"6WFl;g&2VBFW&6:VW"66FG67266:FfrЦvWBG&6fW"6'&G" :WfW&WGBvw06FB,:VF|;g"L:G&l;g"VBFV6:G&W"rЦvWB<:RGB:G&vVFRl;g'7L;g"f6FFWBƖ&W6w'WW"Ɩ&VbbƖ6FB|:FFR&&WG266FG6:FFW"