Projob PROJOB 2018 Swe - Page 12

GUIDE VARSELKLASSER KLASS 1 Ger lägsta skydd. Den totala fluorescerande ytan skall vara minst 0,14 m 2 och reflexytan 0,10m 2 . Kan användas om man bara har liten kontakt med enstaka fordon och/eller långsam trafik. KLASS 2 Ger ett väsentligt bättre skydd än klass 1, speciellt i dags- ljus, skymning och dimma. Den totala fluorescerande ytan skall vara minst 0,50 m 2 och reflexytan 0,13 m 2 . Klass 2 är oftast aktuell i exempelvis hamnar, vid järnvägar, byggar- betsplatser, parkeringsplatser, skallgång, i lastfordon och på andra områden där man inte kräver klass 3. KLASS 3 Ger maximalt skydd. Den totala fluorescerande ytan skall vara minst 0,80 m 2 och reflexytan 0,20m 2 . Aktuell i närhet av tät snabb trafik. Plaggen testas av utvalda testinstitut, reglerna för varsel- kläder gäller på varje arbetsplats där det finns någon form av trafik; vägar, parkeringar, flygplatser, hamnar, byggplat- ser, gruvor m.m. I Sverige har arbetsgivaren enligt den allmänna arbets- miljölagen skyldighet att tillhandahålla personlig skydds- utrustning om så krävs och oftast är det arbetsgivaren/ uppdragsgivaren som bestämmer vilken skyddsklass som skall bäras på deras arbetsplatser. Vad händer om man inte har rätt skyddsutrustning? Arbetsmiljöverket har rätt att kontrollera arbetsplatser och kan efter påpekande till arbetsgivaren stänga av person eller företag från en arbetsplats, om personliga skyddsåt- gärder inte följs enligt arbetsmiljölagen. Större företag kontrollerar aktivt sina arbetsplatser. Följs inte deras regler för personlig skyddsutrustning stängs personen eller företaget av och möjligheten att offerera på andra jobb hos företagen försvåras. EN ISO 20471 / EN 471 EN ISO 20471 är den senaste uppdateringen av stan- darden, sedan denna kom kan man inte längre certifiera plagg enligt EN 471. Därför är samtliga våra nya produkter certifierade enligt den nya standarden. ProJob jobbar för att succesivt uppdatera samtliga varsel- plagg i kollektionen enligt den senaste standarden. EN 471 är fortfarande fullt godkänd att använda och kommer vara det i många år framöver. 12