projekt "Wkręceni w matematykę" - Page 6

projekt

"Wkręceni w matematykę

Projekt finansowany z programu mPotęga – III edycja, który prowadzony jest przez Fundację mBanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć.

Zespół redakcyjny:

redaktor naczelny: M. Cichoń

zdjęcia: J. Hobot i M. Cichoń

teksty: M. Cichoń, J. Hobot

Szkoła Podstawowa nr 3 w Pcimiu

tel 12 2748016

www: sp3pcim

UWAGA:

Gazetka zawiera opis tylko wybranych działań projektowych.