projekt "Wkręceni w matematykę" - Page 5

Warsztaty

Zajęcia na krytej pływalni w Myslenicach

Wysiłek fizyczny połączony z nauką matematyki - to nam jest potrzebne :))