Projekt H2O not wasted na SZŠ v Giraltovciach 2

MAGAZÍN

H2O not wasted

Projektové stretnutie učiteľov

Klenoty okolia

WEDDING

RESTAURANTS

Kolobeh vody vo vodárenských spoločnostiach

SZŠ na EKOTOPFILM FESTE

Na návšteve v SHMU

Medzinárodné stretnutie SLOVENSKO – ISLAND – ŠPANIELSKO

Testovanie CLIL materiálov, práca s aplikáciami

Žiaci SZŠ Giraltovce spoznávali Bardejov a okolie