prointerior 5/2018 - Page 76

”Älylasin voi pitää pääsääntöisesti auki eikä tarvita verhoja tai pysy- viä teippauksia lasin pintaan. Jos lasiin olisi laitettu pysyvät teippauk- set, olisi näkymä aina suljettu. Älylasit laitettiin sellaisiin paikkoihin, joissa ne antavat lisäarvoa”, Lindberg kertoo. Esimerkiksi toisessa kerroksessa on hissistä tullessa vastassa pitkä lasiseinä, jonka takana on suuri neuvotteluhuone. Nyt lasiseinä voidaan pitää nappia painamalla auki, kun tila ei tarvitse näkösuojaa ulospäin. Samalla muu kerrosala saa lisää luonnonvaloa. Akustoiduilla jäähdytyspaneeleilla saumaton alakattopinta Rakennukseen tuotiin myös kattojäähdytys peruskorjauksen myötä. Rettig-konserniin kuuluvan Rettig ICC:n valmistamat lämmitys- ja jääh- dytystuotteet olivat talotekniikan itsestään selvä perusta. Jäähdytyk- sessä käytettiin Emmeti-jäähdytyspaneeleita ja lämmityksessä vesi- kiertoisia Purmo-lämpöpattereita. Jäähdytyksessä käytettävät Emmeti-jäähdytyspaneelit ovat ensim- mäistä kertaa käytössä Suomessa. Kipsilevypintaisen paneelin sisällä on muovinen jäähdytysputki, jonka läpi kiertävä vesi jäähdyttää huone- tilaa. ”Jäähdytyspaneeli voidaan yhdistää saumattomasti tavalliseen kip- silevyyn aivan samalla tavoin kuin muutkin kipsilevyt”, kertoo arkkitehti Miia Nieminen pääsuunnittelusta ja arkkitehtisuunnittelusta vastan- neesta ­Arkkitehdit Davidsson Tarkela Oy:stä. Alakattopinnasta saatiin kaunis ja yhtenäinen, kun Emmeti-jääh- dytyspaneelit ja niiden vieressä olevat tavalliset kipsilevyt ruiskutettiin kauttaaltaan akustoivalla Lumir Comfort -pinnoitteella. Akustiikkapin- noite on huokoinen eikä laskelmien mukaan juurikaan häiritse paneelin jäädytysvaikutusta. Kattojen viilennysvaikutus varmennettiin jälkikäteen myös lämpökameralla ja toimivuus päästiin vielä varmistamaan käytän- nössäkin ennen kesän hellekauden loppua. ”Aluksi meillä oli rajatummasta alueesta sopimus, mutta tilaus laa- jeni, kun tilaaja huomasi, että katto näyttää hyvältä ja jäähdytys toimii niin kuin pitääkin pinnoitteesta huolimatta. Vähän ennen kohteen val- mistumista mittasimme jälkikaikuja ja akustiikkaa ja totesimme, että peruskorjatut tilat olivat pääsääntöisesti täysin nykystandardien mukai- sia akustiikka- ja jälkikaiuntaominaisuuksiensa osalta”, Lumir Oy:n toi- mitusjohtaja Marko Makkonen kertoo. n 76 prointerior   5  /  18