prointerior 5/2018 - Page 66

Yksilöllisyyttä ja tilansäästöä ”Sadesuihkut ovat olleet kylpyhuoneissa suosittu trendi jo parin vuo- den ajan”, kertoo asiantuntija Petri Haukkavuori Villeroy & Boch Gustavsberg Oy:stä. ”Niin ikään seinäasenteiset wc-istuimet ovat lisänneet suosiotaan varsinkin 2–3 viime vuoden kuluessa. Kalusteiden ripustaminen seinälle säästää tilaa, jolloin kylpyhuoneen pinta-ala saadaan hyödynnettyä koko- naisuudessaan.” Seinäasennusten yleistymiseen vaikuttaa myös se, että seinäkiinnitys helpottaa ja nopeuttaa kylpyhuoneen lattiasiivousta. ”Uusi tuotelinja vesikalusteissamme ovat niin sanotut pesevät wc-istuimet, joissa seinäasenteiseen wc-kulhoon on valmiiksi integroitu pesutoiminto. Tällainen ratkaisu korvaa erillisen bidee-suihkun”, Haukka- vuori kertoo. Kylpyhuoneiden sisustuksessa pyritään Haukkavuoren mukaan nykyi- sin erityisesti yksilöllisiin ja viihtyisiin ratkaisuihin sekä ’country style’ -sisustustapaan. ”Toisaalta muunkinlaisia yleisiä trendejä esiintyy. Monet suosivat myös suoraviivaisempaa skandinaavista sisustustyyliä.” ”Arkkitehdeillä on paljon hyviä näkemyksiä kylpyhuoneiden sisusta- misesta, mutta Suomen rakentamis- ja esteettömyysmääräykset tuovat asioihin omat rajoitteensa. Esimerkiksi pyörätuolien vaatima niin sanottu pyörähdystila asettaa omat rajoituksensa kylpyhuoneiden suunnittelulle”, sanoo Haukkavuori. Vesikalusteita valmistetaan nykyisin myös uudenlaisista materiaa- leista. Joissakin Villeroy & Bochin valmistamissa pesualtaissa käytetään tavanomaista sitkeämpää TitanCeram-posliinimateriaalia, jolloin altaat voi- vat olla esimerkiksi vain 5 mm:n paksuisia. ”Tämä tuo paljon uusia mahdollisuuksia pesualtaiden muotoiluun. Altaissa voidaan esimerkiksi käyttää terävämpiä kulmia kuin aikaisem- min.” ”Lisäksi pesualtaiden ja wc-istuimien pinnassa voi olla Ceramic Plus -erikoislasitus, joka helpottaa puhtaanapitoa ja auttaa vähentämään sii- vouskemikaalien käyttöä. Tällaisia malleja on erityisesti sairaala- ja hoiva- tiloihin. Wc-istuimet ja pesualtaat voidaan valita malleista, joihin on tehty antibakteerinen pintakäsittely.” ”Hygieenisyyttä parantava ratkaisu eli wc-istuimien avoin huuhte- lukaulus on lisännyt suosiotaan myös yksityiskäytössä”, Haukkavuori toteaa. n Suomen rakennustapa suosii pinta-asennuksia Saksalainen märkätilakalusteiden valmistaja Hansgrohe tuo Suomeen monenlaisia designkalusteita ja kylpyhuoneratkaisuja, sekä omalla nimel- lään että AXOR-tuotemerkillä. ”Suomen kylpyhuonekalusteissa on aika vähän tuotebrändejä verrattuna Keski-Eurooppaan. Esimerkiksi Saksassa kylpyhuoneiden sisustukseen kiinnitetään paljon enemmän huomiota kuin meillä”, arvioi Hansgrohe Nordicin Pohjoismaiden tuotepäällikkö Henri Kuntze. ”Markkinoiden pieni koko ja paikallinen rakennustapa ovat johtaneet siihen, että monet kylpyhuonealan toimijat eivät edes yritä tuoda tuottei- taan Suomeen.” Kuntzen mukaan esteenä eivät ole vain kalusteiden tyyliseikat. Vakavampi haaste on saada tuotteet teknisesti yhteensopiviksi Suomen LVI-järjestelmien ja rakentamismääräysten kanssa. ”Suomessa ei ole vielä omaksuttu uppoasennuskulttuuria. Suuri osa vesikalusteasennuksista toteutetaan pinta-asennuksina. Norjassa 66 prointerior   5  /  18 ja Ruotsissa toimitaan paljolti samalla tavalla, mutta Tanska noudattaa pikemminkin keskieurooppalaista asennustapaa.” ”Jos toimivia ratkaisuja löydetään, vesikalustealalla voisi olla melko paljonkin potentiaalia. Kun Suomessa saadaan lähiaikoina hanoille viralliset tyyppihyväksyntäkriteerit, myös uudentyyppiset kalusteratkaisut kylpyhuoneissa tulevat mahdollisiksi”, Kuntze uskoo. Odotettavissa on myös uusia määräyksiä vesikalusteiden energia­ tehokkuudesta sekä tuotetietojen yhdenmukaisesta merkitsemisestä. ”Uudet ohjeistukset helpottavat suunnittelijoiden työtä. Joka tapauksessa jatkossakin on kiinnitettävä huomiota kylpyhuoneasennusten turvallisuuteen ja vuotoriskien minimointiin”, tähdentää Kuntze. Toisaalta ihmiset haluavat kylpyhuoneisiinsa lisää yksilöllisyyttä, kuten uusia värejä ja pinnoitteita. ”Kysyntää on teknisesti ja esteettisesti hienoilla tuotteilla, joilla on pitkä elinkaari. Laajeneva tuotevalikoima tuo lisää valinnanmahdollisuuk- sia”, Kuntze toteaa. ”Kun kylpyhuonesisustus suunnitellaan ammattimaisesti ja toteute- taan kunnolla, saadaan aikaan asukkaille sopivia ratkaisuja. Samalla kyl- pyhuoneiden laatu paranee.” n Valaistus ja sisustus tukevat toisiaan Cariitti Oy:n toimitusjohtaja Peter Ruokonen suosittelee kylpyhuoneisiin ja muihin märkätiloihin valokuitu- ja LED-valaistusta. ”Valokuitu sopii kosteisiin tiloihin hyvin, koska kuidussa kulkee vain valoa, ei siis sähköä.” ”Toisaalta esimerkiksi kylpylöitä varten on suunniteltu LED-valaistus- mallistoja, joissa on IP67-suojausluokka. Tällaiset laitteet kestävät jopa hetkellisen upotuksen veteen”, Ruokonen kertoo. Hänen mukaansa suomalaisissa kylpyhuoneissa on perinteisesti käy- tetty melko tavanomaisia ja hieman ’tylsiä’ perusvalaisimia. ”Sellaisten vaihtoehtona voitaisiin käyttää kauniita kosketussuojattuja valaisimia, jotka soveltuvat märkätiloihin asennettaviksi. Kylpyhuoneissa voisi olla vaikkapa kristalli- tai koristevalaisimia, jotka ovat himmennettä- viä. Haluttaessa voitaisiin myös värilämpötilaa säätää”, Ruokonen ehdot- taa. ”Kylpyhuoneissa tarvitaan eri tilanteisiin soveltuvaa valaistusta. Silloin valaisimien säädettävyys on tärkeä kysymys. Nykyisin säätöjä on mahdol- lista tehdä myös puheohjauksella.” Sisustussuunnittelu voisi Ruokosen mukaan lähteä siitä, että kylpy- huonetilaa rakennetaan valolla. ”Valaistus ja sisustus tukevat toisiaan. Monesti kylpyhuoneissa voi olla hyllyjä tai syvennyksiä, joita valaistuksella on mahdollista korostaa. Sau- noissakin on uusia sisustusmahdollisuuksia.” Cariitti Oy toimitti hiljattain valaisimia Nurmeksessa peruskorjattuun Bomban kylpylähotelliin, jonka sisustuskokonaisuudessa valaistuksella on keskeinen merkitys. ”Kylpylöiden valaistuksessa voidaan esimerkiksi säätää valon väriläm- pötilaa joko lämpimämpään tai kylmempään suuntaan. Nyt tällaiset ratkai- sut ovat tulleet käyttöön myös pienemmissä kylpyhuonetiloissa”, toteaa Ruokonen. ”Joka tapauksessa märkätilojen valaistukseen kannattaa kiinnittää huomiota, koska kyseessä on tärkeä tekijä tilan viihtyisyyden kannalta. Useimmiten arkkitehdit ymmärtävätkin tämän, mutta jotkut suunnittelijat ehkä joskus hakevat liian minimalistista kylpyhuonevalaistusta.” Ruokosen mukaan arkkitehdin kanssa kannattaa neuvotella valaistuksesta heti suunnittelun alkuvaiheissa, jotta valaistustekniikka voidaan jo alun perin integroida kiinteistön rakenteisiin. n