prointerior 5/2018 - Page 65

Suomessakin kylpyhuoneisiin valitaan yhä laadukkaampia ja erikoisempia sisustustuotteita. Asukkaat toivovat arkkitehdeiltä ja muilta suunnittelijoilta sellaisia ratkaisuja, jotka he itse kokevat tärkeiksi. Hotelleissa ja muissa julkisissa tiloissa usein taas pyritään korkealuokkaisiin ja viihtyisiin sisustuksiin siksi, että hyvät ja toimivat kylpyhuonekokonaisuudet tuovat lisää asiakkaita. Sisustusarkkitehti Lars Räihä RÄIHÄ interioristä kertoo, että ihmiset toi- vovat asuntojensa märkätiloihin yksilöllisiä ja korkealaatuisia sisustusrat- kaisuja. ”Kylpyhuoneiden sisustuksessa on meneillään eräänlainen ’jokaiselle jotakin’ -trendi. Jotkut haluavat kylpyhuoneisiin isoja tai monivärisiä laat- toja, toiset taas pieniä ja yksivärisiä.” ”Myös usean neliömetrin kokoiset suurlaatat ovat mahdollisia, vaikka niitä ei Suomessa ole vielä kovin paljon asennettu. Vaikkapa suihkunurk- kaus voidaan rakentaa siten, että seinällä on kaksi suurlaattaa ja lattialla kolmas”, Räihä mainitsee. Markkinoille tulleet linjalattiakaivot helpottavat isojen laattojen käyt- töä märkätilojen lattioissa. Suurikokoiset kylpyhuonelaatat yleistyvät myös siitä syystä, että niiden hinnat ovat pudonneet. ”Laatoissa on lisäksi paljon kuviointivaihtoehtoja. Niissä voi olla marmori- tai kangasjäljitelmiä, mosaiikkibetonipintaa tai tapettimaisia kuvioita.” ”Tähän liittyy myös se, että asukkaat haluavat itselleen yhä viihtyi- sämpiä kylpyhuoneita – ikään kuin spa-osastoja, joissa on poreammeita ja muita ylellisiä varusteita. Suihkujakin on monesti useampia kuin yksi”, sanoo Räihä. Tosin myös energiansäästö on tärkeä kysymys. Se ehkä rajaa pois joitakin sellaisia ratkaisuja, jotka kuluttavat paljon vettä. ”Kylpyhuonevalaistuksessa tavoitteina ovat hyvä värintoisto sekä valon laatu. LED-valaisimilla on aiemminkin saatu riittävästi valoa ja oikeisiin paikkoihin, mutta nyt pyritään myös hyviin teknisiin ominai- suuksiin ja laatuun. Sisustuksen tunnelmaa voidaan muuttaa himmen- tämällä sekä säätämällä valon värilämpötilaa. Himmeä yövalo kylpyhuo- neessa voi olla hyvä vaihtoehto”, Räihä selittää. ”Vesikalusteissa on entistä enemmän värivaihtoehtoja, mutta myös tuotteiden hygieenisyys korostuu. Nykytrendejä ovat esimerkiksi huuh- telukauluksettomat wc-kulhot ja posliinipintojen kaksoislasitukset, jotka helpottavat puhtaanapitoa.” n ” Asukkaat toivovat arkkitehdeiltä ja suunnittelijoilta sellaisia ratkaisuja, jotka he itse kokevat tärkeiksi. Kodinomaisuutta ja uutta tekniikkaa Asiantuntija Carl-Johan Sandblom Geberit Oy:stä arvioi, että viihtyi- syys- ja mukavuustekijät vaikuttavat nyt aiempaa enemmän kylpyhuonei- den sisustuksen ja kalusteiden valinnoissa. ”Kylpyhuonetiloista halutaan entistä kodinomaisempia. Tällainen suun- taus on korostunut varsinkin viimeksi kuluneen vuoden aikana.” ”Muun muassa valaistukseen liittyvät kysymykset ovat tulleet kylpyhuoneissa tärkeiksi. Moniin kylpyhuoneisiin toivotaan esimerkiksi yövaloa, koska ei haluta kirkkaiden valojen häiritsevän unirytmiä. Tämä voidaan ratkaista joko valaistuksen säädöllä tai erillisillä yövalaistustuotteilla, joissa voi olla valon värille vaikkapa viisi eri vaihtoehtoa”, Sandblom toteaa. Kun kylpyhuoneiden eri tekniset laitteet yleistyvät, tilassa voidaan tar- vita aiempaa enemmän sähkökaapeleita. ”Nykyisin seinäasennusratkaisut yleistyvät kylpyhuoneissa. Vesi­ kalusteiden lisäksi myös kaapit ripustetaan usein seinälle, jolloin lattiapin- taa vapautuu ja puhtaanapito helpottuu”, Sandblom mainitsee. ”Kaappien muotokieleen on tullut entistä pyöreämpiä linjoja, koska kulmikkaat allaskaapit eivät välttämättä sovi yhteen nykytrendin mukais- ten pyöreiden pesualtaiden kanssa. Tämä suuntaus näkyy jo hotelleissa ja muissa julkisissa kylpyhuonetiloissa.” Sisustuksen uusiin suuntauksiin kuuluu myös kylpyhuonekalusteiden uudenlainen väriskaala. ”Kalusteisiin kysytään aiempaa enemmän luonnonvärejä ja pehmeitä värisävyjä. Ylipäätään värejä halutaan käyttää kylpyhuonesisustuksessa laajemmin kuin ennen”, toteaa Sandblom. ”Nykyään vesikalustemateriaaleissa on entistä helpommin puhdis- tettava pinta, kuten IDO-keramiikkatuotteiden Smart-lasite. ­Hygieniaa voidaan parantaa myös kosketusvapailla hanoilla ja huuhtelupainik- keilla sekä wc-istuinten täydellisellä huuhtelukauluksettomuudella, Rimfree ® ‑ominaisuudella. Lisäksi wc-huuhtelu on mahdollista ohjelmoida automaattiseksi siten, että huuhtelu käynnistyy istuimelta noustaessa. Tällaiset ratkaisut yleistyvät nykyisin yksityiskäytössäkin.” Viihtyisyyttä wc- ja kylpyhuonetiloissa parantavat myös erilaiset hajun- poistoratkaisut. ”Yksi vaihtoehto on käyttää vesikalusteita, joihin on asennettu aktii- vihiilipohjainen tai keraaminen ilmansuodatin. Tällaiset ratkaisut eivät vai- kuta kylpyhuoneen yleiseen ilmanvaihtoon”, Sandblom selittää. n 5  /  18  prointerior 65