prointerior 5/2018 - Page 62

ILMOITUS VEHREÄ TYÖYMPÄRISTÖ TUKEE HYVINVOINTIA SEKÄ TYÖTÄ ARVIOIMME YMPÄRÖIVÄÄ tilaa jatkuvasti. Pyrimme välttämään epämiellyttäviä paikkoja ja hakeudumme mieluusti luonnon läheisyyteen. Jo pelkästään luontonäkymä parantaa mielialaamme, tehokkuuttamme ja saa aikaan positiivisia muutoksia aivojemme sähköisessä toiminnassa. Luonnon tarkkailu palauttaa keskittymiskyvyn ja parantaa tuottavuutta. Kasveilla on tutkitusti valtavasti fysiologisia ja psykologisia hyötyjä. Viherkasvit lisäävät työtehoamme ja tarkkaavaisuuttamme, rauhoitta- vat mieltä, saavat meidät rentoutumaan ja kokemaan olomme mukavam- maksi. Lisäksi kontakti luontoon auttaa palautumaan stressistä ja alentaa verenpainetta. Saamme kasveista niin sanotusti luonnon omaa lääkettä, joka tukee hyvinvointiamme hetkessä, mutta myös pitkällä aikavälillä. Luonnon omat elementit stimuloivat alitajuntaamme. Siksi koemme itsemme terveem- miksi ja hyvinvoiviksi kasvien keskellä, oli kyseessä sitten koti tai toimisto. Parhaimmillaan vihersisustus mukautuu värimaailmaan ja kalustei- siin siten, että se tukee tilan tarinaa ja käyttötarkoitusta. Oli kyseessä sit- ten toimisto, myymälä, ravintola tai muu tila, vihersisustuksessa kyse on suunnitelmallisesta kokonaisuudesta, joka palvelee ja piristää tilan käyttä- jiä päivittäin. Vehreä toimisto myös sitouttaa työntekijöitä työhönsä. Viherkasvien ympäröiminä työntekijät paneutuvat työhönsä fyysisellä, kognitiivisella sekä emotionaalisella tasolla. Viihtyisä työympäristö parantaa työntekijöi- den keskittymistä ja suoriutumista haastavista tehtävistä sen lisäksi, että työntekijä kokee itse voivansa yleisesti paremmin. Hyvinvoivina jaksamme paremmin ja hyvä olo heijastuu ympärillä ole- viin ihmisiin – myös asiakkaisiin. Olemme hyvinvoivina tuotteliaampia, idearikkaampia ja oma-aloitteisempia. Työhyvinvointiin ja tyytyväisyyteen vaikuttavat lukuisat seikat, joista moneen voi yritys ja työnantaja vaikuttaa. Työympäristöllä on merkittävä rooli tyytyväisyydessä. Siihen jokainen voi vaikuttaa kiinnittämällä huomioita esimerkiksi siisteyteen, melutasoon ja tilojen käytännöllisyyteen. Tarkista, että viherkasveja on riittävästi jokai- sessa tilassa ja ota työskennellessäsi huomioon kollegasi. Hyvinvointia tukeva työympäristö myös vähentää sairauspoissa- oloja, edistää rekrytointia ja hyvien työntekijöiden säilyttämistä. Viihty- vyyteen investoiminen tulisikin nähdä investointina yrityksen tulevaisuu- teen. Kun viihtyvyyteen investoidaan, henkilöstössä voi havaita positiivisia 62 prointerior   5  /  18 ” Kasvit voivat nostaa tuottavuutta jopa 15 % muutoksia, jotka vaikuttavat yrityksen tulokseen. Työntekijä kokee vas- tuuta yritystä ja sen missiota kohtaan. Kun työhyvinvointi on osa yrityk- sen strategiaa, myös esimiehet ja johtajat tuntevat vastuuta työntekijöi- den viihtymisestä. Hyvinvoivat työntekijät rakentavat hyvinvoivan yrityksen. Me InnoGreenillä tiedämme vuosien kokemuksella, että siellä, missä kasvit viihtyvät, ihminenkin viihtyy. Siksi kehitämmekin jatkuvasti uusia, luonnollisia tapoja nauttia vihreydestä vaivattomasti töissä, julkisissa tiloissa ja kotona. Uskallamme kutsua itseämme edelläkävijäksi kaikessa vihreässä. Katso vaikka: www.innogreen.fi n Lähteet: Salonen, Lappalainen, Lahtinen, Nevala, Lehtelä, Knibbs, Morawska & Reijula (2011) Varjo, Hongisto, Haapakangas, Maula, Keränen, Hakala, Koskela & Oliva (2013) Visuri, Saarni, Niemi, Wibom & Hämäläinen (2013) University of Exeter (2016)