prointerior 5/2018 - Page 59

Hällfors toteaa ja lisää, että myös hankintojen sopiviksi kokonaisuuksiksi keskittämistä kannattaa miettiä, ja vaatia toimittajilta yhteensopivuutta. ”Ratkaisut siirtyvät kiihtyvällä tahdilla avaimettomiksi, ja tässä muutoksessa ihmisten tunnistaminen on avainkysymys sekä turvallisuuden valvonnassa että kulunhallinnassa”, pohtii Hällfors. Täytyy tasapainotella helppouden, tietosuojan ja turvallisuuden välillä: kuluttajat ja työntekijät eivät halua tulla joka hetki tunnistetuksi, mutta toisaalta he haluavat kulkea joustavasti. ”Jotta ratkaisumme täyttää nämä ehdot, on yhdistettävä biometriikkaa (kasvot, sormet, kävelytyyli) sekä sähköisiä tunnisteita (älypuhelin, älykello, sormus, jopa siru), joita voidaan käyttää tilanteen mukaan.” Monessa Aasian suurkaupungissa biometrinen tunnistaminen on jo arkea. ”Meillä Suomessa tähän tarvitaan myös vahvaa lainsäätäjän ohjausta, jotta kehityksen ohella turvataan kuluttajien oikeudet”, linjaa Hällfors. Myyntijohtaja Toni Päivinen iLOQ Oy:stä toteaa, että mekaanisen lukituksen kulta-aika on väistämättä takana. ”Kokonaan ei mekaaninen lukitus katoa varmaan koskaan, mutta suunta on jo pitkään ollut kohti sähköisiä ratkaisuja ja voimistuu edelleen”, toteaa Päivinen. Yksi esimerkki muutoksen tuulista on iLOQ S10, joka mm. mahdollistaa integroitumisen erilaisiin taloyhtiön varausjärjestelmiin. 10 vuotta sitten lanseeratun S10:n suosio kasvoi tasaisesti siten, että miljoonas avain toimitettiin joulukuussa 2016. ”Tällä hetkellä tilanne on se, että olemme toimittaneet 1.9 miljoonaa S10-avainta”, toteaa marraskuun lopussa haastateltu Päivinen. Tämä tarkoittaa sitä, että ensimmäisen miljoonan saavuttamiseen meni kahdeksan vuotta ja toinen miljoona menee rikki kahdessa vuodessa. ”Myynti kasvaa voimakkaasti, kun asiakasryhmien tietoisuus alkaa olla sillä tasolla, että he tietävät sähköisten järjestelmien tuomasta lisäarvosta – ja osaavat sitä jo vaatiakin.” Esimerkiksi pääsyoikeuksien hallinta on digitaalisella iLOQilla hel- pompaa ja turvallisempaa kuin mekaanisilla järjestelmillä. Myös ylläpito- ja elinkaarikustannukset ovat huomattavasti edullisemmat kuin mekaanisilla tai paristokäyttöisillä elektromekaanisilla lukitusjärjestelmillä. Päivisen mukaan markkinassa on nyt pitkälti kyse siitä, mitkä toimijat onnistuvat parhaiten integroimaan halututtuja ominaisuuksia tuotteisiinsa. ”Esimerkiksi meidän kanssa tekee yhteistyötä viisi toimijaa, joiden ratkai- suja integroimme omiin järjestelmiimme. Näin saadaan aikaan asiakkaan tarpeita tehokkaasti palveleva paketti.” Päivisen mukaan nykyinen teknologinen murros on niin voimakas, että mikään yritys ei voi jäädä onnittelemaan itseään huippuhyvästä tuot- teesta ja ottaa pientä huilitaukoa. ”Nykytilanteessa yrityksen kyky vastata muuttuviin tarpeisiin mita- taan yhä uudestaan. Alan toimijan on oltava nopea, reagoiva ja jous- tava. Uusilta järjestelmiltä taas vaaditaan yhteensopivuutta ja laajennetta- vuutta,” hän summaa. Myyntipäällikkö Jarkko Mellanen Certego Oy:stä toteaa, että tänä päivänä asiakkaat ovat hyvin valveutuneita sen suhteen, mihin asioihin kiinteistön turvallisuudessa kannattaa panostaa käyttämällä teknistä tur- vallisuutta. ”Esimerkiksi se, miten kiinteistöissä hoidetaan asiakasvirrat tai vaik- kapa ovien aukiolot, on yhä tärkeämpää”, Mellanen toteaa ja lisää, että yrityksillä on tänä päivänä entistä vahvempaa omaakin turvallisuus­ osaamista ja sen myötä toimivia malleja turvallisuudesta huolehtimiseen. Tällä hetkellä suunta on vahvasti kohti proaktiivisempaa otetta, jonka edistyksellinen teknologia ja sen suomat etäyhteydet ovat mahdollista- neet. ”Sen lisäksi että toimitaan ennakoivasti, tulee palveluntuottajilla olla valmius 24/7-palveluun”, Mellanen toteaa. Toisaalta ”sokeita pisteitä” syntyy yhä, kun esimerkiksi aulapalvelu automatisoidaan ja rakennukseen tulevat vieraat saattavat olla ihmeissään siitä, miten vierailijoiden hallinta toimii. Tekninen turvallisuus ja siihen liitty- 5  /  18  prointerior 59