prointerior 5/2018 - Page 55

”Kyseessä oli Clean Air -toimitus, mikä takaa hyvän sisäilman kaikissa työtiloissa”, kertoo Urpolahti. Clean Air -tilassa hyödynnetään erikois- valoa, joka tuhoaa haitallisia bakteereita ja viruksia sen lisäksi, että itse ilmanvaihto suodattaa 95% haitallisista ilman epäpuhtauksista. ”VetroSpace-tilat ovat ISO-7 luokkaan mitattuja puhdastiloja”, toteaa Urpolahti. ”Ainoana puhdastilaluokiteltujen tilojen valmistaja olemme edelläkävi- jän roolissa sekä tilojen suunnittelussa että toteutuksissa. Olemme par- haillaan hakemassa Vetro-Health Clean Air -ratkaisulle patenttia”, kertoo Urpolahti innovaatiosta, jota on kehitetty parin vuoden ajan. Sipoon Clean Air -tuotteet ovat samoja, joita yritys toimittaa myös sairaaloihin, esimer- kiksi laatuluokitusten ja pintamateriaalien on läpäistävä tiukka seula. ”Ja mikä tärkeintä, Clean Air -tilojen toimivuus myös testattiin niiden ihmisten toimesta, jotka tulevat niitä päivisin käyttämäänkin”, huomaut- taa Esa Paasonen. ”Työntekijät testasivat tilat ja kirjoittivat lausunnot nii- den soveltavuudesta. Tilat varmistettiin hyvin toimiviksi siis jo etukäteen”, Paasonen toteaa. Projekti komeasti maaliin Muuttopäivä oli 1.10. ja marraskuussa haastateltu Lari Sirén kertoo, että startti uudessa talossa on ollut erittäin positiivinen. ”Tilaratkaisut ovat oikein onnistuneita ja työpisteitä on runsaasti. Olemme olleet hyvin tyytyväisiä myös puhtaaseen sisäilmaan”, Sirén toteaa ja lisää, että vaikka ”vastarannan kiiskiä” yleensä aina ilmenee vas- taavien uudistusten alla, tämä ”työelämän upgrade” todella vaikuttaisi ole- van sellainen aito parannus, jota kaikki peukuttavat. Tilaratkaisut ovat selvästi sellaisia, jotka tuovat tehoja työhön ja parantavat tiedon kulkua ja yhteistyötä kaikin puolin. ”Nyt näkee talossa esimerkiksi spontaaneja pikapalavereja aivan toisella tavalla kuin ennen. Talon kahvilasta taas on tullut suosittu kohtaamis- ja ajatustenvaihto- paikka”, kertoo Sirén. Sipoon kunta on talossa vuokralla: nykyinen vuokrasopimus on tehty viideksi vuodeksi ja siihen sisältyy optio myös seuraavasta viidestä vuo- desta. Sirén ei tiedä, kuinka kauan kunnan väki talossa viihtyy – mutta paino todella on sanalla viihtyy. ”Lähdimme tähän projektiin tuodaksemme ihmiset yhteen ja paran- taaksemme yhteistyötä kaikilla tavoilla. Tässä on onnistuttu hienosti”, hän summaa. Paketti kasassa Sipoon kuntaa muissakin tilaprojekteissa konsultoinut Esa Paasonen kat- soo, että suunnitelmallinen ote auttoi hienoon lopputulokseen. ”Onnistuimme paketoimaan tarpeet tilaan tiukassa aikataulussa, mikä ei aina ole itsestäänselvyys”, hän huomauttaa. Vetro Spacelle tilaus oli huomattava, mutta käytetyistä moduuleista vain se kaikkein isoin oli poikkeuksellisen kokoinen. ”Yleensä moduu- liemme koko vaihtelee välillä 1–20 neliömetriä. Kokorajoitusta ei sinänsä ole, vaan ainoa rajoitus on 3,8 metrin syvyys”, toteaa Jouko Urpolahti. Suomalainen innovaatio on mitä ilmeisimmin saamassa siivet alleen: vastaava Clean Air -tilaus lähti juuri Ranskaan ja Belgiaan heti perään. ”Ulkomailla on suurta kiinnostusta tuotetta kohtaan ja koko ’Clean Air System – Antibac Light’ -konsepti on hyvässä nosteessa.” n 5  /  18  prointerior 55