prointerior 5/2018 - Page 54

kohteessa mukana | palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan Lisää kuvia kohteesta digilehdessä! TILARATKAISUT KIRITTÄVÄT YHTEISTYÖTÄ SIPOON KUNNASSA TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVAT: JARNO TERHO SIPOON KUNNASSA on käynnissä työnteon tapojen muutosprojekti, jonka myötä lähdettiin hakemaan uudenlaisia tilaratkaisuja. Samalla halut- tiin yhdistää kaksi aiemmin eri tiloissa työskennellyttä osastoa: kunnan kehitys- ja kaavoituskeskus sekä tekniikka- ja ympäristöosasto. Lopulta Lival Oy:n vanha pääkonttori vuokrattiin osastojen uudeksi kodiksi ja taloon rakennettiin monitoimitilaa, joka tukee työntekoa entistä paremmin. Sipoon kunnan yhdyskuntatoimialan kehittämispäällikkö Lari Sirén kertoo, että uudistuksessa haluttiin moduulimaisia tiloja, jotka mahdollis- taisivat erilaisia funktioita: mm. neuvottelu-, tapaamis- ja vetäytymistilat sekä puhelinkopit olivat toivelistalla. Konsulttina projektissa toiminut Esa Paasonen Interior Consultingista kertoo, että keskeistä projektissa oli kartoittaa tarpeet ja tavoitteet uuteen tilaan mentäessä. ”Ideana oli tehdä sellaista tilaa, jota oikeasti tarvitaan”, Paasonen toteaa ja kiittelee mukana olleiden intoa ja tahtoa saavuttaa paras mahdollinen lopputulos. ”Kaikkien osapuolten perehtyminen tarpeisiin ja sitoutuminen muutok- siin oli todella hyvällä tasolla alusta asti.” Kovassa aikataulussa tuloksiin Maaliskuussa 2018 alkanut projekti eteni siten, että kaikki suunnitel- mat olivat valmiit lopullisia päätöksiä varten kesäkuun puolessavälissä. Vii- meiset päätökset tehtiin 26.6. ja lokakuun alussa päästiin muuttamaan. Paasonen myöntää, että tämä asetti hienoisia paineita kaikille osapuolille suunnittelusta toteutukseen, mutta kaikesta selvittiin. ”Tämä vaati toimivia keskusteluyhteyksiä joka suuntaan ja tietenkin joustavuutta.” Riikka Fransila Promakers Oy:stä kertoo, että noin 800 neliömet- rin kohde oli kiinnostava haaste. ”Vanha pääkonttori oli omaleimainen 54 prointerior   5  /  18 kokonaisuus, jota ei lähdetty sisältä purkamaan, vaan tilaa ja sen histo- riaa kunnioitettiin mahdollisuuksien mukaan. Piti vain löytää ne tuotteet ja materiaalit, jotka tuovat vanhan talon luonnetta parhaalla tavalla esiin”, Fransila pohtii. ”Koko ajan piti miettiä, miten saa nykyaikaisen tekniikan tuotua van- haan tilaan fiksusti”, toteaa Fransila. Suunnittelijan kynä piirsi moniulot- teista työtilaa: työpisteitä, joissa seisotaan, istutaan tai vaikka ihan löhö- tään. ”Talossa on myös rauhallisempi kirjastotila”, hän lisää. Työ ei mahdu yhteen muottiin Suunnittelutyö oli alisteinen Sipoon kunnan työelämän muutosprojektille, jossa tunnistettiin, että työ myös kuntasektorin konttoreissa on luomassa nahkaansa: sen sijaan, että kaikki työtekijät naulitaan työtuoleihinsa kah- deksaksi tunniksi, tarvitaan toimivia ratkaisuja esimerkiksi ”piipahta- jille”, jotka ovat pitkin päivää palavereissa talon ulkopuolella ja käyvät vain satunnaisesti kääntymässä kotipesässä. ”Samalla mietittiin, miten eri yksiköiden yhteistyöstä voidaan saada enemmän irti tilaratkaisuja hyödyntämällä”, Fransila toteaa ja lisää, että nyt haluttiin ennen kaikkea projektityötilaa. Puhdastilamoduulit maailmanluokkaa Työtilojen sisäilman puhtaus ja laatu oli yksi tärkeimmistä vaatimuksista projektissa. Huippumodernit puhdastilamoduuliratkaisut tiloihin toimitti VetroSpace Oy, jolla oli tarjota useita erilaisia ratkaisuja tilaajan tarpeisiin. VetroSpace Oy:n toimitusjohtaja Jouko Urpolahti kertoo, että Sipoon toi- mitukseen kuului yksi iso, 30 neliömetrin tila ja kolme keskikokoista (12–15 m 2 ) sekä lisäksi pienempiä puhelinkoppeja.