prointerior 5/2018 - Page 50

messut | Orgatec EVAVAARADESIGN TARJOSI osastollaan ainutlaatuisen pale­ tin äänenhallintaan tarkoitettuja erilaisia Silence kalusteita, jotka ovat Antti Evävaaran käsialaa. Kalusteeni ovat puhelinkopit, hiljaiset työpis­ teet, maailman pienin konserttisali, vetäytymispisteet sekä matalaääni­ aalloilla hierovan tuolin. Oli hauska huomata, kuinka ihmiset kokivat tuot­ teeni: paljon hymyä ja hyvää mieltä. Laadukkaat Silence kalusteeni toi­ mitetaan asiakkaalle valmiiksi koottuina. Tuote pois pakkauksesta, pis­ toke seinään ja käyttövalmis. Tuotteeni ovat myös helposti liikutelta­ via. ­EVAVAARADESIGN tarjoaa asiakkailleen personoituja ratkaisuja. Tavataan ensi helmikuussa Tukholman messuilla ja taas kahden vuoden päästä Orgatecissa. n Terveisin Antti, www.evavaaradesign.com Lisätietoja: www.yeseco.fi 50 prointerior   5  /  18 Lisätietoja: www.salli.com PP YESECO ON kiertotalou­ den edelläkä­ vijä.  Raaka-aineis­ tamme 80% on jo kierrätettyä, ja loput hiilidioksidia sitovaa hamppu­ kuitua. Tarjoam­me projekteille jo Leed-ympäristösertifikaatin mukaisia dokumentteja ja haemme Joutsen- merkkiä. Tuotteidemme ekologinen ainutlaatuisuus, akustinen tehokkuus ja design tunnistettiin.  Aline herätti kiinnostusta, jota tuki sen saama Archi Expon iNovo Awards Design Selection 2018 huomio. Akustiikan tarve avokonttoreissa oli nyt ymmärretty. Demonstroi­ mamme äänen absorptiokyky ja läpi menevän äänen vaimentuminen aut­ toivat messuvieraita oivaltamaan tuotteidemme tehokkuuden toimistossa.  Kevyt, sähköpöytää kuormittamaton Ilmava-pöytäsermi ja työpisteen ylä­ puolelle asennettavat akustiikkapilvet ovat jo johtaneet näytetoimituk­ siin ympäri maailmaa. Sinnikkään tuotekehitystyön ansiosta Still TF tuot­ teemme saavutti B, s2, d0 palosertifikaatin, jonka myötä ko. tuote on käytettävissä hyvin laajasti eri kohteissa. n SALLI SYSTEMS on valmistanut ergonomisia satulatuoleja jo lähes kolmekymmentä vuotta, ja tuotteita viedään yli 60 maahan ympäri maail­ maa. Hyväryhtisen asennon säilyttäminen on mahdollista vain kaksiosai­ sella satulatuolilla, ja Swing-malleilla päivään saa lisättyä elintärkeää lii­ kettä, myös istuessaan. Orgatec on Sallille erittäin tärkeä, sillä alan johtavana tapahtumana Euroopassa se on loistava paikka etsiä uusia yhteistyökumppaneita, ja tänäkin vuonna kontakteja kertyi runsaasti. Sallin osastolla oli Salli Satu­ latuolien lisäksi esillä laaja kirjo lisävarusteita ja pieniinkin tiloihin sopiva, kaasujousella korkeussäädettävä Salli Work Desk. Osastolla oli vilkasta ja tuotteet saivat innostuneen vastaanoton. Istumaterveyden edelläkävijänä Salli on vienyt ergonomian ja haitat­ toman istumisen konseptin vielä askelta pidemmälle ja esitteli Orgate­ cissä ensimmäistä kertaa Salli Poolin protomallin. Vesialtaassa työsken­ tely vähentää istumapainetta entisestään, kun vesi kannattelee istujaa. Pumppu pitää veden pienessä liikkeessä, mikä aktivoi verenkiertoa ja lymfakiertoa. Salli Poolista kuulemme lähitulevaisuudessa lisää. n