prointerior 5/2018 - Page 43

kohteessa mukana | palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan KEMIRALLE TOIMIVA KOTI UUSI PÄÄKONTTORI RUOHOLAHDESSA TUKEE MUUTTUVAA TYÖTÄ OMALLA KONSEPTILLA JA HUOLELLISELLA TOTEUTUKSELLA TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVAT: HANNAKAISA PEKKALA ”KEMIRAN UUDESSA pääkonttorissa Technopolis Ruoholahti 3:ssa pääpaino on joustavissa ja moderneissa tiloissa, jotka tukevat uuden ajan työskentelytapoja”, kertoo johtaja Jari Tolvanen Kemirasta. Tolvasen mukaan uudet tilat tuovat mukanaan modernit ratkaisut pohjiin, kerrosten määrään ja yhdistettävyyteen sekä oikeat tilaratkaisut mietittynä henkilös- tön tarpeisiin niin työpisteillä, kohtaamisalueilla kuin syventymisen alueilla. ”Tärkeänä osana on myös eri taloteknisten, IT-, AV- ja digitaalisten ratkaisujen parantaminen”, toteaa Tolvanen. Kerroksia Kemiralla on käy- tössään kaksi (4. ja 5. kerros) ja lisäksi käytettävissä on kuutoskerrok- sen kokouskeskus. Pääkonttori ”korkattiin” heinäkuussa, kun 250 kemi- ralaista asettui taloksi. Technopolis on vastannut talon toteutuksesta, kun taas Kemiralla on päästy keskittymään sisältöön. Tolvasen mukaan Technopoliksen jous- tava, täyden palvelun konsepti helpottaa kemiralaisten arkea ja antaa kosolti lisää mahdollisuuksia tarjota työntekijöille laadukas työympäristö. ”Teimme henkilöstökyselyn ja havainnetutkimuksen siitä, kuinka ihmi- set tekivät töitä ja käyttivät vanhaa Kemira-taloa. Tämän jälkeen keski- tyttiin tilatarpeisiin ja työtapojen muutokseen työntekijä- ja esimiestyö- pajoissa”, Tolvanen kuvailee prosessia. Tavoitteeksi uuden pääkonttorin osalta otettiin moderni työympäristö, teknologioiden päivitys ja – ennen kaikkea – työtapojen tehostaminen ja parantaminen. Vahva visio, tinkimätön toteutus Technopoliksen kumppaneina projektissa olivat L-Arkkitehdit ja Fira. Kemiran sisustussuunnittelijana projektissa toimi dSign Vertti Kivi & Co. ”Meille oli selvää mitä haluamme ja dSign Vertti Kivi & Co vastasi näkemystämme”, toteaa Tolvanen. Lisäksi Kemiralla oli oma ”toimis- tolaboratorio”, jossa tiimit pääsivät testaamaan ja antamaan palautetta uudesta ympäristöstä, eri ratkaisuista ja huonekaluista. Kalustetoimittajia oli projektissa useampia – esimerkiksi työpistetoi- mittajana toimi EFG Toimistokalusteet Oy. EFG:n projektivastaava Eija Hautamäki kertoo, että tilaus sisälsi 200 työpistettä. Lisää kuvia kohteesta digilehdessä! ”Kuhunkin työpisteeseen tuli sähköpöydät ja pöytäseinäkkeet.” Erikoi- suutena projektissa oli kaappien lukitusjärjestelmä, joka toimii RFID-tek- nologialla. ”Jokaisella työntekijällä on oma henkilökohtainen säilytystila ja lisäksi on joitakin yhteisiä säilytystiloja esimerkiksi konttoritarvikkeille”, Hauta- mäki lisää. Koko ketju kunnossa EFG:n toimitusjohtaja Tapio Heikkilä toteaa, että tässä projektissa EFG oli selkeästi tavarantoimittajan roolissa, eikä osallistunut konseptointivai- heeseen. EFG:n oma asennustiimi pääsi työmaalle kesäkuussa ja kahdessa vii- kossa kaikki pöydät olivat paikoillaan. ”Työpisteiden asentaminen on yleensä se eniten aikaa vievä vaihe vastaavissa projekteissa, kun taas esimerkiksi kohtaamispaikoille kalus- teet lähinnä vain kannetaan omille paikoilleen. Nyt kaikki sujui erittäin hyvin”, toteaa Heikkilä. Loppukäyttäjän ehdoilla Kemiran Jari Tolvanen vahvistaa, että yhteistyö eri toimijoiden kanssa rul- lasi hyvin ja asioita vietiin eteenpäin keskustelevalla otteella. Tolvasen mukaan kaikessa suunnittelussa ja toteutuksessa tulee pitää mielessä loppukäyttäjä: ”Työntekijät käyttävät tiloja ja heidän inputtinsa määrittelyssä on mer- kittävä”, hän pohtii. Tolvanen arvioi valmista ”lopputuotetta” hyvillä mielin: ”Uskon, että olemme tehneet Kemiralle parhaat tilat.” n 5  /  18  prointerior 43