prointerior 5/2018 - Page 42

Molemmissa kerroksissa lähinnä atriumia sijaitsevat tilat on suunni- teltu siten että ne edistävät yhdessä tekemistä ja ihmisten välisiä satun- naisia tapaamisia. Keskusaulan ympäriltä löytyy myös lasiseinin erotettuja hiljaisen työskentelyn tiloja. Perinteiset työpisteet sijaitsevat kauimpana aulatiloista. Uudistuksen yhteydessä lanseeratun uuden toimintakulttuurin periaat- teiden mukaisesti henkilökunta voi valita työskentelypisteensä vapaasti, vaikka eri tiimeille on varattu omat työskentelyalueensa. Henkilökohtais- ten tavaroiden säilytystä varten jokaiselle on varattu kaappitilaa sisään­ tuloaulasta. Tiedonkulkua tuetaan harkitusti sijoiteltujen diginäyttöjen avulla. Työkulttuuriin toivottua avoimutta ja läpinäkyvyyttä on tuettu myös tila- ratkaisuin suunnittelemalla erityyppisten tilojen seinäratkaisut lasista. Niillä ja atriumtilaa rajaavilla puoliläpäisevillä seinäkkeillä on saatu lisättyä myös avaruuden tuntua. Tiloilta toivottiin myös muuntojoustavuutta. Atriumin alakerta suunni- teltiin siten, että se taipuu myös suurempien tilaisuuksien järjestämiseen. Myös muualla tilojen yhdistely on helppoa liikuteltavien seinäratkaisujen ansiosta. Ajattoman ylellisiksi sisustetut edustustilat on sijoitettu rakennuksen kuudenteen kerrokseen. Näiden tilojen keskiössä on baarikeittiöllä varus- tettu näyttävä edustuslounge, jonne kokoushuoneet avautuvat. Moder- neilla loungehuonekaluilla sisustetun tilan huomionvangitsijana toimii Pekka Halosen maalaama arvotaulu. Hienostuneesta yleistunnelmasta huolimatta edustustilat yhdistyvät saumattomasti muihin Kemiran toimis- totiloihin kaikissa tiloissa käytettyjen tammidetaljien ansiosta. Toiminnallisten uudistusten lisäksi Kemiran toimitiloihin toivottiin aikai- sempaa nuorekkaampaa ja raikkaampaa ilmettä. Tilojen yleisilme halut- tiin pitää rauhallisen arvokkaana mutta helposti lähestyttävänä. Väripalet- 42 prointerior   5  /  18 ” Tiloilta toivottiin muuntojoustavuutta. tiin valittiin harmonisia hiekansävyjä, joita korostettiin harkituilla sinisillä ja kullan keltaisilla aksenteilla. Ryhtiä kokonaisuuteen tuovat mustat detal- jit, kuten ovenkarmit ja lasiseinien puitteet. Oleellisia lämpimän yleistun- nelman kannalta ovat keskialueen tammirimoitetut alakatot ja tammiset puusepän valmistamat kiintokalusteet. Tammiparketista rakennetut lattia- alueet rytmittävät myös edustustiloja. Työskentelyalueilla käytetyt koko­ lattiamatot ovat oleellisia miellyttävän akustiikan kannalta. Monitoimitilan toimistomaisuutta on häivytetty yleistunnelmaa peh- mentävillä kodinomaisilla huonekaluvalinnoilla. Kaikki huonekalut on kah- vikoneita myöten testattu henkilöstön kanssa yhdessä. Valinnoissa on painotettu laatua ja kotimaisuutta. Oleellisia lämpimän yleistunnelman ja tilantunnun kannalta ovat myös valitut valaistusratkaisut, joissa tunnelmaa tuovilla spoteilla on suuri rooli. Valaistuksen suunnittelussa on huomioitu tilaajan toivomus useampaan kerrokseen sijoittuvien tilojen yhteisöllisyyden tunteen tukemisesta, mm. kerrosten välisten portaiden houkuttelevuutta on lisätty led-nauharatkai- suin. Muuton yhteydessä Kemiralla on pidetty Jari Tolvasen johdolla huolta uuden toimintakulttuurin huolellisesta sisään ajamisesta. Sadan käyttö- päivän jälkeen Tolvanen on lopputulokseen tyytyväinen, sillä suhtautumi- nen uusiin tiloihin on ollut silminnähden positiivista. Tilat hehkuvat toivo- tulla tavalla. n