prointerior 5/2018 - Page 40

” Koko toimiston sydämeksi päädyttiin luomaan kahden kerroksen korkuinen näyttävä atriumtila. KEMIRAN TUNNELMALLINEN PÄÄMAJA BY DSIGN VERTTI KIVI & CO TEKSTI: DSIGN VERTTI KIVI & CO KUVAT: HANNAKAISA PEKKALA Huolellisilla alkuvalmisteluilla, tunnelmiin keskittyvällä sisustussuunnittelulla ja tinkimättömällä toteutuksella Kemiralla päästiin vaikuttavaan lopputulokseen. KEMIRAN PÄÄKONTTORIN uudet toimitilat suunniteltiin 2018 Salmisaareen nousseeseen Technopoliksen uudisrakennukseen. Lähes 4  000 m 2 tilat on räätälöity täysin Kemiran tavoitteisiin ja tarpeisiin sopiviksi. Kemiran tavoitteena oli muuton myötä uudistaa sekä työntekemisen malli, että päivittää tilojen ilme tälle vuosikymmenelle. Mittava uudistus haluttiin tehdä pieteetillä henkilökuntaa osallistaen. Kemiralla johtaja Jari Tolvasen vetämän hankkeen suunnittelu aloitettiin perusteellisella tarve- kartoituksella vuonna 2016. Sisustusarkkitehtitoimisto dSign Vertti Kivi & Co:n tekemää tilasuun- nittelua ohjasi Kemiran toivomus uudenlaista työntekemistä tukevista toi- 40 prointerior   5  /  18 mitiloista. Monitoimitilojen toivottiin edistävän yhteisöllisyyttä ja helpotta- van eri osastoilla työskentelevien ihmisten kohtaamisia. Koko toimiston sydämeksi päädyttiin luomaan kahden kerroksen kor- kuinen näyttävä atriumtila, jonka ympärille muut tilat kiertyvät. Sydäntila toimii koko toimiston yhteisenä kahvittelupaikkana ja sinne on näkö- ja kuuloyhteys myös ylemmän kerroksen tiloista. Oleellisia yhdistävän tila- kokemuksen kannalta ovat tilaan suunnitellut näyttävät portaat ja kahden kerroksen korkuiset puoliläpäisevät seinäelementit. Tilaa hallitseva kus- tomoitu riippuvalaisinryhmä luo tunnelmaa ja rajaa tilaa pystysuunnassa. Sisään tullessa se johdattaa katseen voimakkaasti strukturoituun tam- mesta työstettyyn kattopaneeliin.