prointerior 5/2018 - Page 38

Kasvit osana sisustusta Perinteiset 80–90-luvun kasvit, mitä on nähty jo isovanhempien ikku­ noilla, ovat tehneet vahvasti paluun toimistossa käytettävien viherkasvien suosioon. Konttoreissa nähdään myös isompia puita sekä huoltovapaita sammal- ja jäkäläseiniä. Vihersisustus Luwasa Oy:n Pauliina Niemi-Nikkola kertoo, että nyky­ aikaisissa avotoimistoissa viherkasveja asennetaan lattian sijaan myös seinille ja kattoon. ”Nykypäivän avokonttoreissa lattian pinta-ala halutaan käyttää mahdollisimman tehokkaasti, joten toimistoissa suositaan tällä hetkellä esimerkiksi amppeleita tai viherseiniä.” Vihersisustamisessa ruukut ovat tärkeässä roolissa, sillä ne myös tehostavat kasvien luontaista kauneutta. InnoGreenin Oula Harjula kehot­ taakin suunnittelijoita olemaan yhteydessä vihersisustamisen ammatti­ laiseen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta kasvit saataisiin par­ haalle paikalle ja huolto olisi mahdollisimman helppoa. ”Räätälöidyt ratkaisut ovat myös mahdollisia. Tarvittaessa voidaan jopa itse rakentaa kasvin tarvitsema ruukku, jos markkinoilta ei löydy sopivaa.” Viihtyvyyttä viherkasveilla Yritykset suosivat nykyään moderneja monitoimitiloja, jotka muuttuvat ja muuntuvat nopeasti tilanteiden sekä tarpeiden mukaan. Avokonttoreissa tiloja rajataan läpinäkyvillä lasipinnoilla, jotka heijastavat ääntä. Viherkasvit ovat löytäneet tiensä yhä useampaan toimistoon, sillä ne parantavat akus­ tiikkaa sekä niiden avulla voidaan myös eristää ja rajata tiloja. Korkeilla kasveilla tai hyllyllisellä viherkasveja saadaan rajattua tiloja näyttävästi. Viherkasvien avulla saadaan myös toimistojen sisustukseen kerrokselli­ suutta ja väriä. Kauneuden lisäksi kasvit puhdistavat sekä nostavat ilmaan kosteutta. Tilojen suunnittelu- tai muutosvaiheessa tulisi huomioida mah­ dolliset viherkasvien ja valaisimien paikat hyvin varhaisessa vaiheessa. 38 prointerior   5  /  18 Jos kasvien huoltoon ei ole aikaa eikä mahdollisuutta, silkkikasvit tai sammal- ja jäkäläseinät ovat myös hyvä vaihtoehto. Ison investoinnin sijaan yritykset voivat myös vuokrata viherkasveja yksittäisistä ruukkukas­ veista viherseiniin. Yrityksen muuttaessa uusiin tiloihin voidaan viherkasvit ottaa mukaan uuteen paikkaan. ” Viherkasvien avulla saadaan toimistojen sisustukseen kerroksellisuutta ja väriä. ”Tilan suunnitteluvaiheessa olisi tärkeää, että otetaan huomioon kas­ vin tarvitsema tila ja tarpeet. Myös silloin kun kasvit kasvavat. Esimerkiksi kovin leveäksi kasvavia viherkasveja ei kannata laittaa kulkuväylille, koska ohikulkevat voivat osuvat kasviin”, Pauliina Niemi-Nikkola toteaa. Kasveja voidaan käyttää usealla eri tavalla. Viherkasveista voidaan tehdä näyttäviä sommitelmia yhdistelemällä erilaisia kasveja ja ruukkuja. Mitä enemmän kasveja, sitä näyttävämpi sommitelma. Kasveista voidaan tehdä myös iso taulu toimiston seinälle mikä toimii katseenkiinnittäjänä. Hyvin suunnitellut tilaratkaisut, valaistus ja viherkasvit kohottavat työnteki­ jöiden mielialaa, rentouttavat ja lisäävät tehokkuutta. Kolkkokin tila herää eloon kauniiden viherkasvien ja valaistuksen myötä. n