prointerior 5/2018 - Page 37

VISUAALISUUDEN JA viihtyvyyden lisäksi valaistukseen ja viher­ kasveihin panostamalla parannetaan työssä jaksamista sekä yritys vies­ tii työntekijöiden hyvinvoinnin arvostamisesta. Elinvoimaisen ja luovan työ­ ympäristön lisäksi viherkasveilla sekä riittävällä valaistuksella saadaan parannettua tilan akustiikkaa ja työtehokkuutta. ”Puistoja ei ole enää niin kuin ennen. Ihmiset kaipaavat luonnon­ tuntua sekä vihreyttä ja viihtyvyyttä. Kasvit on rauhoittava elementti”, ker­ too Vihersisustus Luwasa Oy:n Pauliina Niemi-Nikkola. Menestyäkseen kasvit tarvitsevat oikeanlaiset valo- ja kasvuolo­ suhteet. Vihersisustamista voidaan tehdä useilla erilaisilla ratkaisuilla. Vaihtoehtoja on mm. elävät kasvit, silkkikasvit, stabiloidut vaihtoehdot kuten sammale, jäkälä sekä muumioidut kasvit. Pienilläkin kasveilla saa­ daan toimistotiloja piristettyä. Valoa ja vihreyttä Oikeanlainen valaistus vaikuttaa positiivisesti terveyteen ja yleiseen hyvin­ vointiin. Valo ja sen määrä on myös ratkaisevassa osassa, kun toimis­ toihin halutaan reheviä ja monipuolisia kasveja. Suomen pitkän pimeän­ jakson takia kasvit vaativat runsaasti keinovaloa. Lisävaloa voidaankin helposti lisätä kiskoihin asennettavilla kohdevaloilla. Valon myötä kasvit saavat elinvoimaa ja ne myös tulevat visuaalisesti paremmin esille. ”Valaistus ja viherkasvien sijainti tulisi suunnitella mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Silloin valaistus saadaan suunniteltua paremmin osaksi sisustusta”, sanoo Niemi-Nikkola. Vaikka huoneessa ei olisi päivänvaloa ollenkaan, saadaan viherkasvit pärjäämään oikeanlaisen valaistuksen avulla. Myös kasvivalinnat ovat tär­ keitä. ”Jotta kasvit pärjäävät luonnonvalottomassa tilassa, tulisi valoa olla riittävästi ja kasveja tulisi valaista kohdennetusti esimerkiksi kasvivaloilla. Polttimoissa tulee olla päivänvalospektri, joka ei poikkea häiritsevästi yleisestä valaistuksesta. Valojen tulee olla säädetty niin, että kasvit saavat oikeanlaista valoa”, kertoo vihersisustusyritys InnoGreenin toimitusjohtaja Oula Harjula. Tiloihin, joissa luonnonvaloa ei ole tarpeeksi ja tarvittavaa valaistusta ei ole mahdollista rakentaa keinovalon avulla, aitoja kasveja muistuttavat silkkikasvit toimivat myös tilojen piristäjinä. Viherkasvien huolto Valon puutteen ohella tuholaisten ehkäiseminen on yksi suurimmista haasteista viherkasveista puhuttaessa. Yritykset investoivat vihersisusta­ miseen niiden lukuisten hyötyjen takia, mutta harvoin budjetoivat kasvien ylläpitoa.   ”Uuden EU-direktiivin myötä kasvien huoltotoimenpiteet vievät nykyään enemmän aikaa. Usein kasvi joudutaan huoltamaan mekaanisesti pyyhkimällä jokainen lehti erikseen puuvillakintaalla ja mänty­suovalla. Kasvien huolto on kahden viikon välein tehtävää käsityötä, jonka avulla saadaan pidettyä tuholaistaso kurissa ja kasvi hyvännäköisenä. Tämä tulisi budjetoida jo suunnitteluvaiheessa, jotta kasveihin tehty investointi ei menisi hukkaan”, Harjula kertoo. 5  /  18  prointerior 37