prointerior 5/2018 - Page 30

Kohteesta lisää piirroskuvia digilehdessä. S 30 prointerior   5  /  18 Kolme vuosisataa kohtaa Alueen vanhin kerrostuma on 1800-luvun Turun kasarmin talousraken- nus aukion länsisivulla. Viime vuosisataa edustaa Lasipalatsi, jonne sijoi- tettiin uuden taidemuseon sisäänkäynnit auloineen sekä hallinnon työtilat. Perinteikäs Bio Rex liitettiin osaksi taidemuseota ja se jatkaa toimin- taansa alkuasukkaiden rakastamana elokuvateatterina edelleen. Modernit näyttely- ja työtilat toteutettiin sitten aukion alaiseen uudisrakennukseen, jonka veistoksellinen hahmo saattelee uuden vuosisadan uljaasti kehiin. Uusien maanalaisten näyttelysalien leimallinen piirre on teräsbetoniset, paikalla valetut kupoliholvit. ”Kupoli on rakenteellisesti optimaalinen muoto laajojen, pilarittomien tilojen saavuttamiseksi”, toteaa Jaaksi. ”Harkittuihin suuntiin avautuvien kattoikkunoiden kautta syntyy näky- miä ympäristön tunnistettaviin yksityiskohtiin, kuten aukion keskellä sijait- sevaan piippuun. Näin syntyy kontakti maanalaisen museon ja ympäröi- vän kaupunkitilan välille.” Jaaksi katsoo, että uusi arkkitehtuuri sopeutuu arvokkaaseen ympä- ristöön, mutta samalla erottuu siitä selvästi uutena ajallisena kerros- tumana. ”Pehmeästi kaartuvat muodot ovat kokoava arkkitehtoni- nen teema, joka on koettavissa sekä aukiolla että sen alla taidemuseon tiloissa.”