prointerior 5/2018 - Page 29

M kaartuvat muodot ovat kokoava arkkitehtoninen teema. ” Pehmeästi Arkkitehdin kanssa yhteistyössä mittatilaustyönä suunniteltu akustinen alakatto / Metek OÜ. Alakaton rakenne on myös akustisesti tarkkaan harkittu – vaimentamaan näyttelysalien hälyä ja luomaan rauhallisen äänimaailman taiteesta nauttimiseen. Amosrexin akustiikan on suunnitellut Helimäki Akustikot Oy projektipäällikkö Matias Remeksen johdolla. ”Tällä museolla on kuin onkin oma tahto: se ei suostu painumaan kokonaan maan alle, vaan maan pinnalla on ”epärakennus”, kuten Jaaksi määrittelee. Koska kumpumaiset muodot ovat kallistuksiltaan maltillisia, niiden päällä voi vaivatta kulkea, leikkiä tai kiipeillä. Ne voivat toimia katsomoina, estradeina tai vapaan oleskelun alustoina. ”Tavoitteena on ollut luoda kau- punkiin elävä uusi kohtaamisten ja tapahtumien paikka”, Jaaksi toteaa. Jaaksi nostaa elävän kaupunkikulttuurin rakentamisen hankkeen tär- keimmäksi tavoitteeksi, mihin liittyy myös ajatus eri aikakausien tuomi- sesta yhteen. ”Yhteys menneen ja nykyisen välillä loi kiehtovan lähtökoh- dan uuden museon muotoilulle”, kertoo Jaaksi. ”Me halusimme luoda keskustaan keitaan, jossa painottuvat avoi- muus, yhteisöllisyys ja vanhan ja uuden kohtaaminen”, hän summaa. Aulassa näyttelyvieraan toivottaa tervetulleeksi paitsi huikea arkkitehtuuri, myös miellyttävä akustiikka. Akustiikkasuunnittelusta vastanneen Helimäki Akustikot Oy:n projektipäälikkö Matias Remes kertoo, että akustoivat pinnat on integroitu osaksi arkkitehtuuria. 5  /  18  prointerior 29