prointerior 5/2018 - Page 25

kohteessa mukana | palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan VÄRIKÄS JA ELÄMYKSELLINEN LASTENSAIRAALA TEKSTI: HELI MÄKIRANTA KUVAT: MARKUS LINTU HELSINGIN MEILAHDEN Uuden lastensairaalan värimaailma on suunniteltu edistämään potilaiden hyvinvointia ja toipumista rauhoittavassa hoitoympäristössä. Onnistuneeseen lopputulokseen on merkittävästi vai- kuttanut Tikkurila Oyj, joka on tukenut hanketta lahjoittamalla sairaalalle sisämaaleja, tasoitteita ja pinnoitteita. Yhteistyö Uuden lasten­sairaalan kanssa on osa Tikkurilan Kestävää kauneutta -sosiaalisen vastuun ohjel- maa, minkä kautta Tikkurila on ollut mukana useissa erilaisissa hankkeissa. Tuotteita vaativiin olosuhteisiin Sairaalaolosuhteissa materiaaleilta vaaditaan paljon ja niillä on tavallista korkeammat hygieniavaatimukset. Pintojen on oltava kestäviä ja helposti puhdistettavia. Uuden lastensairaalan leikkaussaleissa, potilashuoneissa sekä laboratorio-, seuranta- ja vastaanottotiloissa on käytetty mm. Tikku- rilan Argentum 20 -erikoispintamaalia. Argentum erikoispintamaali sisältää hopea-aktiivia, joka yhdessä hyvän laitoshygienian kanssa estää baktee- rikannan kasvun maalipinnassa. Lisäksi kohteen seinäpinnoissa on käy- tetty mm. kovaan rasitukseen tarkoitettuja Luja-tuotteita ja lattiapinnoissa Temafloor-lattiapinnoitteita. ”Olemme iloisia, että saimme olla mukana tässä yhteiskunnallisesti tär- keässä hankkeessa. Lapsissa ja nuorissa on meidän tulevaisuus. Tarjo- simme Uuteen lastensairaalaan teknistä ja väriosaamistamme sekä laaduk- kaita tuotteitamme”, toteaa Tikkurilan ammattikuntamyynnin johtaja Kaarle Luukkainen. Värejä ja erikoisefektejä Vaikka Uudessa lastensairaalassa on panostettu erityisesti teknisiltä ominaisuuksilta korkealaatuisiin pintoihin myös viihtyisyys on ollut merkittävässä roolissa. Sairaalassa on käytetty paljon erikoisefektejä ja funktionaalisia tuotteita kuten Tikkurilan Taika-, Liitu- ja magneettimaalia. ”Koimme tärkeäksi luoda potilaille, perheille ja henkilökunnalle viihtyisyyttä ja mahdollisimman miellyttävän käyttäjäkokemuksen”, Kaarle Luukkainen toteaa. Erikoisefektejä ja maalauksia löytyy ympäri rakennusta niin sisääntuloaulasta, käytäviltä kuin lähes jokaisella osastolla. Lasten potilashuoneisiin maalattiin Tikkurilan magneettimaalilla taulu mihin lapset voivat helposti kiinnittää omia piirustuksia ja vaikka vierailta saatuja toivotuskortteja. Myös sairaalan lapsille suunnattuun opetuskeittiöön tehtiin suuri alue Tikkurilan liitutaulumaalilla. Värikkäällä ja virikkeellisellä ympäristöllä on hyvinvointia edistävä vaikutus. Uudessa Lastensairaalassa onkin käytetty paljon värejä mitkä vaikuttavat positiivisesti niin lapsen kuin aikuisenkin käyttäjäkokemukseen. ”Loimme sairaalaympäristöön väreillä ja funktionaalisilla omi- naisuuksilla iloa ja lisäarvoa kaikille tilojen käyttäjille. Tämä oli meille erittäin mieluinen projekti”, Luukkainen kertoo. n 5  /  18  prointerior 25