prointerior 5/2018 - Page 24

kohteessa mukana | palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan LAATU NÄKYY YKSITYISKOHDISSA TEKSTI: SARI LOMMERSE KUVAT: OLLI URPELA Syyskuussa toimintansa aloittanut uusi lastensairaala on sekä puitteiltaan että teknologialtaan maailmanluokkaa. Jokainen yksityiskohta on suunniteltu tarkkaan käyttötarpeen mukaan. KUN HELSINGIN Meilahdessa sijaitsevan sairaalan pääovesta astuu sisään, ensimmäisenä eteisaulassa on vastassa Oraksen hana. Se on siinä pyörätuolien puhdistamista varten, ja se kertoo mistä koko talossa on kysymys: jokaista yksityiskohtaa on mietitty. Oras on lahjoittanut sairaalan kaikki hanat. Hanoja lahjoitettiin useita satoja, sillä lähes kaikissa tiloissa mukaan lukien 118 potilashuonetta ja 220 vastaanotto- tai kuntoutustilaa on ainakin yksi vesipiste. Marko Sundholm, Oraksen maajohtaja on vaikuttunut uudesta sairaa- lasta. ”Tämä on todella upea. Materiaalivalinnat ovat luonnonläheisiä, ja se tekee ympäristöstä helposti lähestyttävän. Se on tärkeää lapsille, jotka saattavat pelätä sairaalan steriiliä ympäristöä. Sairaala on meille hyvä referenssikohde, sillä se tulee varmasti olemaan tunnettu ympäri maail- maa.” Kirurgisella käsienpesupaikalla on jokaiselle jotakin eli erilaisia hanoja erilaisiin tottumuksiin. Hygienia edellä Kuten kaikessa muussakin, myös vesikalusteiden valinnassa on tehty pik- kutarkkaa työtä. Jokaiseen käyttöpaikkaan on valittu juuri sille optimaali- nen hana. Oras on kehittänyt portfolioita, joista löytyy ratkaisuja erilaisiin tiloihin. ”Esimerkiksi tiloissa, joissa lääkärit käyttävät hanoja, tärkein kriteeri on hygienia, ja silloin oikea vaihtoehto on kosketusvapaa hana. Potilas- huoneissa taas sairaanhoitajan täytyy pestä käsiä ja potilaan pystyä otta- maan juomavettä, on valittu hybridihanoja”, Oraksen Category Manager Juhani Lempinen listaa esimerkkejä. Tutkimusten mukaan 80 prosenttia mikrobeista siirtyy ihmisestä toi- seen joko suoran kosketuksen välityksellä tai epäsuorasti. Sairaalaoloissa hyvällä hygienialla pelastetaan ihmishenkiä. Käsienpesupaikalla mikrobien epäsuoraa siirtymisen riskiä voidaan pienentää merkittävästi käyttämällä kosketusvapaita hanoja. Myös poikkeukselliset tilanteet ennakoidaan. Esimerkiksi legionella-bakteerin aiheuttamat sairastumiset ehkäistään veden laminaari­virtauksella. Kotikäytössä hanoissa on usein poresuutin, jossa virtaamaan sekoitetaan ilmaa, mutta laminaarivirtaus on ilmaton virta, joka ei levitä vesipärskeitä ympäristöön. Tällä vähennetään mikrobien leviämis- riskiä veden mukana ympäristöön ja hengitysilmaan. Sairaaloihin hanoja valittaessa ei pääasiallisesti mennä kustannus tai muotoilu edellä, vaan tärkein lähtökohta on hygienia. Hygienialla pelastetaan ihmishenkiä. 24 prointerior   5  /  18 Käyttäjät tuotekehittäjinä Oraksen tuotteita on käytössä monissa pohjoismaisissa sairaaloissa. ”Olemme kehittäneet yhdessä muiden toimijoiden kanssa kansainvä- lisiä verkostoja, joiden kautta olemme suunnitelleet tuotteita sairaaloihin. Loppukäyttäjät ovat mukana suunnittelussa ja antavat lähtökohdat tuote- kehitykselle. Uuteen lastensairaalaan myös rakennettiin parkkihalliin mallihuoneita, joiden avulla käyttötarpeet kartoitettiin perusteellisesti. Lempinen näkee sairaalaprojektit tärkeänä osana tuotekehitystyötä. ”Sairaaloissa pääsemme kehittämään tuoteportfolion kärkeä: tuo- maan hanoihin elekronisuutta ja moniominaisuuksia, jotka tulevat sitten pikku hiljaa muuallekin käyttöön”, hän sanoo. n