prointerior 5/2018 - Page 19

Uuteen lastensairaalaan kaikki hanat toimittaneella Oraksella on yli kolmenkymmenen vuoden kokemus kosketusvapaista hanoista. Hanat on myös suunniteltu pinnoiltaan niin, että ne on helppo pitää puhtaana, joka omalta osaltaan nostaa hygienian tasoa. Teknologian hyödyntäminen Lastensairaalassa on uusi paikannusteknologia minkä avulla kerätään tie- toa sairaalan toiminnasta ja sen avulla voidaan analysoida ja kehittää sai- raalan toimintaa. ”Esimerkiksi henkilönkunnan nimikylttiin, lasten rannekkeeseen tai sänkyyn voidaan asentaa tägi, jonka avulla sairaalan hoitohenkilökunta ja lapset voidaan paikantaa. Tämä auttaa reaaliaikaista työtä ja tiedon avulla pystymme analysoimaan, onko jollain osastolla liikaa tai liian vähän henki- lökuntaa potilaisiin nähden. Paikannusteknologian avulla tiedetään myös missä potilas on ja mikä hoitovaihe on menossa”, Lahdenne toteaa. Uudesta lastensairaalasta löytyy myös ainutlaatuiset varastoauto- maatit, jotka tehostavat varastointia ja helpottavat hoitotarvikkeiden saa- VA taamme eri vaiheissa. Olemme hyvin iloisia uudesta järjestelmästä”, ker- too Pekka Lahdenne, Uuden lastensairaalan toiminnallisen suunnittelun projektipäällikkö. Aulasta löytyy myös näyttävä iso digitaalinen akvaario, joka kiinnittää niin lapsen kuin aikuisenkin huomion. Potilailla on mahdollisuus itse piir- tää omia kaloja, jotka sähköisesti saadaan tuotettua akvaarioon. Myös potilashuoneissa on hyödynnetty paljon uutta teknologiaa. Poti- lashuoneista löytyy tabletti mihin on integroitu erilaisia ominaisuuksia, jotka auttavat pieniä potilaita sekä heidän vanhempiaan. Tabletin näyttö voidaan ohjata huoneen isolle screenille. Tabletista löytyy niin eloku- via kuin pelejä, mutta se toimii myös informaation lähteenä. Vanhemmat ja lapset voivat lukea tabletista tietoa potilaan sairaudesta sekä tablettiin kerätään tietoa siitä ketkä hoitajat ja lääkärit ovat lasta hoitaneet. Table- tin avulla voidaan palvella perhettä paremmin sekä vähentää työntekijöi- den kuormitusta. Tabletilla voidaan myös soittaa omaisille kuvapuheluita sekä voidaan tarvittaessa järjestää potilasneuvotteluita, jos esimerkiksi toinen vanhem- mista ei pääse paikalle. Tämän lisäksi lapsi pystyy itse säätämään huo- neensa tunnelmaa tabletin avulla. Huoneeseen on asennettu erikoisvalai- sin, jonka värillistä valoa potilas voi säätää oman mielentilansa mukaan. ”Tabletti on esimerkki edistyksellisestä digitaalisesta palvelusta mikä parantaa hoitomotivaatiota ja sitouttaa hoitoon. On tärkeää, että lapsi saa itse päättää huoneensa valaistuksen värin, koska muuten kaikki pääte- tään hänen puolestaan”, sanoo Lahdenne. Potilashuoneet on muutenkin suunniteltu pientä potilasta ajatellen. Huoneen ikkunat on suunniteltu noin 70cm korkeudelle, jotta lapsi näkisi vuoteessa ollessaan helposti ulos ikkunasta ja saisi luonnonvaloa. Huo- neesta löytyy myös pieni jääkaappi eväiden ja kylmien juomien säilyttä- miseksi. Vanhempien säilyttäessä eväitään potilashuoneessa taudit eivät leviä perheeltä toiselle yhtä helposti. Käytävillä on automatisoitu aikaan ja ihmisten läsnäoloon pohjautuva energiatehokas valaistuksenohjaus / Helvar Oy Ab. tavuutta. Kahdeksan kerrosta korkeiden varastojen avulla vältytään sän- kyjen kuljettamiselta ja varastoinnilta kerroksissa. Varastoautomaatilta voidaan tilata niin tarvikkeita kuin laitteitakin. Automaattien avulla sääs- tetään varastoneliöitä, laitteiden lukumäärässä sekä hoitajan työstä kulu- vaa aikaa. Taidetta ja filosofiaa Uusi lastensairaala on värikäs niin ulkoa kuin sisältäkin. Sadunomainen sisustus on suunniteltu mahdollisimman helposti lähestyttäväksi ja ajat- tomaksi kokonaisuudeksi. Sairaalan sisustus on luotu kattoteemojen Saaristo ja Meri ympärille helpottaakseen sairaalassa kulkua ja orientoi- tumista. Teemat näkyvät koko sairaalan toiminnoissa. Teemoja tukemaan suunniteltiin Tove Janssonin Muumitarinat, mitkä toimivat inspiraation läh- teenä. Monet Muumi-tarinat käsittelevät surua, läsnäoloa, anteeksiantoa sekä ystävyyttä, jotka kaikki ovat läsnä lastensairaalassa. Sarc Arkkitehtien toimitusjohtaja Sarlotta Narjus kertoo, että Muumi- hahmot sinällään ei ollut sisustuksen pääroolissa vaan kokonaisvaltainen tunnelma ja tarinat sekä niistä tulevat elementit. ”Jokainen kerros on sisustettu jonkin luontoaiheen mukaisesti. Poh- jakerros on merenalainen maailma, maan tasossa rantamaailma ja ylem- missä kerroksissa löytyy laaksoa, viidakkoa, avaruutta ja tähtiä. Aiheet näkyvät jopa hissinappuloissa.” 5  /  18  prointerior 19