prointerior 5/2018 - Page 18

” Potilashuoneissa on hyödynnetty paljon uutta teknologiaa. Lasten on helppo säätää valaistusta potilashuoneessa. Kutakin valaisinta voidaan säätää yksilöllisesti. Käyttöä on helpottamassa valmiit käyttötilanteet kuten hoitajille yövalo ja vierailijoille omaisvalo / Helvar Oy Ab. ”Virikkeellisellä ja mielenkiintoisella ympäristöllä saadaan lapsen huo- mio pois hoitotoimenpiteistä. Jos vanhemmat ovat rauhallisia niin yleensä myös lapset ovat levollisia”, toteaa pääsuunnittelija Antti-Matti Siikala. Sairaala-arkkitehtuurin asiantuntija, Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy:n toimitusjohtaja, arkkitehti Susanna Kalkkinen kertoo löytyvän tutki- mustuloksia siitä, että jos lapset ja vanhemmat saavat olla yhdessä, para- neminen nopeutuu ja toipumisaika lyhenee. Sairaaloihin hanoja valittaessa ei pääasiallisesti mennä kustannus tai muotoilu edellä, vaan tärkein lähtökohta on hygienia. Hygienialla pelastetaan ihmishenkiä. Uuden lastensairaalan hanat on toimittanut Oras. 18 prointerior   5  /  18 ”Uudessa lastensairaalassa vanhemmat voivat aina yöpyä lapsen kanssa samassa huoneessa. Lähestulkoon kaikki potilashuoneet ovat yhden hengen huoneita.” Sen lisäksi, että jokaisella vanhemmalla on mahdollisuus yöpyä sai- raalassa lapsensa luona, on kerroksissa vanhempien taukotilat, mistä löytyy myös pieni keittiö. Tämän lisäksi rakennuksen neljänteen kerrok- seen toteutettiin kaikille vanhemmille tarkoitettu olohuonemainen lounge- tila, mihin on suunniteltu pieniä työskentelytiloja ja vanhempien keski- näistä vertaistukea edesauttavaa oleskelutilaa. Sairaalan suunnittelussa on haluttu myös pitää huolta siitä, että vanhemmat pääsevät liikkumaan sairaalassa vapaasti. Tehohoitopaikoille on järjestetty erillinen vanhem- pien käytävä, missä vanhemmat voivat liikkua mihin vuorokauden aikaan tahansa. ”Jotta vanhemmat voisivat olla läsnä lapsen luona, tehohoitopai- koilta löytyy lepotuoli vanhemmille sekä myös lähettyvillä on erillinen lepo- tila, missä on sänky. Vanhempi voi tarvittaessa nukkua lapsensa lähellä”, Susanna Kalkkinen kertoo. Uudessa lastensairaalassa näkyy hyvin vahvasti asiakaslähtöinen suunnittelu sekä lapsen ja vanhempien priorisointi. Sairaalassa lapsi ja vanhemmat saavat olla yhdessä koko hoitojakson ajan. Lasten ehdoilla Uudenlainen teknologia näkyy Uuden lastensairaalan arjessa. Astuessa sisään sisääntuloaulaan tulee vastaan ilmoittautumisautomaatit, mikä on harvinaista maailmanlaajuisesti sairaalamaailmassa. Automaatilla lapsi saa valita kuudesta Avatar hahmosta itselleen mieluisamman, jonka jälkeen lapsi saa oman rannekkeen, missä on tämä sama Avatar hahmo. Hahmo kulkee lapsen mukana koko sairaalassa käynnin ajan ja sen avulla lapsi kutsutaan vastaanotolle. ”Käyttämällä hahmoja nimien sijaan ollaan lapsiystävällisiä, mutta myös samalla huolehditaan lapsen yksityisyydestä. Automaateista saa- tavien aikaleimojen avulla voimme myös tutkia ja analysoida jälkikäteen, miten potilasvirrat kulkevat. Tällä tavalla pystymme parantamaan toimin-