prointerior 5/2018 - Page 12

Vitrean SGG Contraflam Structure palonsuojalasit Lauttasaaren metroasemalla. Toimistotilaa jaetaan lasisilla väliseinillä Muunneltavia väliseiniä valmistavan HSL Group Oy:n tehtaanjohtaja Mika Pentikäinen toteaa lasiväliseinien olevan suosittuja muun muassa nyky­ aikaisissa toimistotiloissa. ”Lasimateriaalin käyttö kohteissa lisääntyy. Suunnittelijat haluavat läpinäkyvyyttä”, Pentikäinen uskoo. ”Usein lasiseinissä käytetään liukuovia, koska ne säästävät tilaa kääntö­oviin verrattuna. HSL:n valmistamat liukuovet ovat alumiinikehyk- sillä varustettuja lasilevyovia, joiden ääneneristysominaisuudet VTT on testannut.” ”Monitilatoimistoissa käytettävät väliseinät voivat olla lasia. Entis­ aikaan toimistohuoneissa oli lasiseiniä käytävälle päin, mutta nyt lasia voi- daan käyttää myös huoneiden välisissä seinissä”, sanoo Pentikäinen. Tyypillisesti väliseinillä voidaan erottaa tilaa myös neuvotteluhuoneiksi tai puhelutiloiksi. Erikoisratkaisuja lasijulkisivuihin Suomessakin lasijulkisivut yleistyvät muun muassa toimisto- ja liikeraken- tamisessa. Tyypillisesti tällaisissa julkisivuissa tarvitaan lasin lisäksi myös muita materiaaleja ja rakenneosia: karmeja, tiivisteitä, saranoita ja liitos- paloja. ”Toimimme läheisessä yhteistyössä arkkitehtien kanssa ja toimitamme lasijulkisivuihin kaikki materiaalit laseja lukuun ottamatta”, kertoo Purso Oy:n tuotekehityspäällikkö Maarit Mäntysaari. 12 prointerior   5  /  18 Lasiseinä eristää ääntä tehokkaasti Lasien tekniikka kehittyy koko ajan. Esimerkiksi sähköisesti himmennet- tävien lasien käyttö väliseinissä tuo tarvittaessa lisää yksityisyyttä. ”Tällaisilla laseilla, jotka saadaan läpinäkymättömiksi, voidaan korvata verhoja ja sälekaihtimia muun muassa neuvotteluhuoneissa. Tällaisia rat- kaisuja suunnitellaan yleensä tiiviissä yhteistyössä tilaajan kanssa.” Kevyet lasiseinät ovat toimistoissa usein hyvä vaihtoehto myös siksi, että niitä voidaan tarvittaessa muuntaa tai siirrellä helpommin kuin tavalli- sia väliseiniä. ”Avotilatoimistojen ääneneristysratkaisut ovat usein haasteellisia, mutta erilaisten lasiseinien avulla saadaan aikaan toimivia ja hiljaisia tiloja, käyttötarkoituksen mukaan.” Esimerkiksi toimistoissa lasiseinät eristävät ääntä hyvin jo sinällään. Vielä parempaan ääneneristykseen päästään, jos väliseinissä käytetään laminoitua lasia tai eristyslasia. Pentikäisen mukaan arkkitehdit ymmärtävät yleensä hyvin, millaista ääneneristystä esimerkiksi toimistoissa tarvitaan ja halutaan. ”Oikeanlaiset lasiseinät valitaan tilan vaatimusten perusteella. Lami- noidulla lasilla päästään ääneneristysluokkaan RV40 ja lasisilla liukuovilla luokkaan RV37. Tämä tuo suunnittelijoille paljon mahdollisuuksia”, Penti- käinen arvioi. Pirkanmaalainen Purso Oy on järjestelmätoimittaja ja alumiinivalmis- taja. Hiljattain yritys toimitti alumiinijärjestelmän Viron kansallismuseon jul- kisivuun, joka voitti arvostetun Grand Prix Afex -arkkitehtuuripalkinnon. ”Julkisivutyyppi suunniteltiin varta vasten Viron kansallismuseota var- ten. Toteutamme yleensäkin paljon ’räätälöityjä’ rakenteita uudisraken- nuksiin, joissa tarvitaan monenlaisia erikoisratkaisuja”, sanoo Mäntysaari. ”Nykyisin uusiin rakennuksiin halutaan näyttäviä julkisivuja, jotka voi- vat olla vaikkapa alumiinisäleiköillä päällystettyjä. Tällaiset ratkaisut ovat tulleet Suomeen Keski-Euroopasta. Suomeen on toteutettu monia hyviä säleikkötyyppisiä julkisivuja.” Mäntysaaren mukaan Purson alumiiniprofiilijärjestelmällä saadaan aikaan erilaisia uusia muotoja vaikkapa julkisivuihin ja muihin lasiseiniin, usein arkkitehtien toiveiden mukaan. Heillä on visioita, joihin etsitään oikeanlaista käytännön toteutusta. Alumiinisäleisiin voidaan yhdistää esi- merkiksi valaistusta. ”Hyvä lämmönpitävyys on tullut yhä keskeisemmäksi kysymykseksi julkisivujen ovi- ja ikkunaratkaisuissa. Olemmekin erikoistuneet pohjoisiin olosuhteisiin”, Mäntysaari mainitsee. ”Lämmöneristystä ja U-arvoja julkisivuissa voidaan parantaa esimer- kiksi Purson eco-järjestelmissä käytettävällä polyuretaani­blokilla, joka on alumiinirakenteiden välissä. Alumiini johtaa hyvin kylmyyttä, mutta erin- omainen eriste estää kylmän pääsemisen sisätiloihin. Tällä tavoin pääs- tään tehokkaasti eroon rakenteissa olevista kylmä­silloista”, Mäntysaari kehuu eristysratkaisua. n SGG Priva-Lite -älylasia voidaan käyttää myös heijastuspintana.