prointerior 5/2017 - Page 61

merkiksi väripaletissa oli tarjota yli 230 vaihtoehtoa ja tuotteella oli pää- sääntöisesti B-s1, d0 sekä B-s2, d0 paloluokitus. Seuraavana vuonna yritys koki sukupolvenvaihdoksen, kun perustaja-Scherrer astui syrjään ja hänen pojastaan Jean-Marcista tuli toimitusjohtaja. Samana vuonna yhtiö sai yhdeksän patenttia, joten isä-Bernardin innovaatioperinne oli selvästi iskostunut syvään yrityskulttuuriin. pinnan kautta toimii siten, että ääniaaltojen värähtelevät ilmamolekyy- lit menettävät kalvoon osuessaan liike-energiaansa rei’issä syntyvään kit- kaan. Lisäksi kalvot ovat antistaattisia ja ultraviolettisäteilyä kestäviä sekä niillä on korkea paloluokitus (B-s1, d0). Kalvon pintaan voidaan tulostaa graafisia kuvioita, logoja sekä kuvia. Seiniä unohtamatta Hyvä esimerkki uusia uria etsivästä ajattelusta on Artolis ja Arcolis -kangaspinnoitukset, joiden ansiosta seiniinkin saadaan samaa näyt- tävyyttä kuin kattoihin. Myös vuonna 2015 lanseerattu Microsorber oli alalla ennennäkemätön tuote: akustinen järjestelmä, joka vähentää kai- untaa ja pienentää tilan jälkikaiunta-aikaa.  Mistä sitten on kysymys? - Microsorberissa on mikrorei’itetty kalvo, joka voidaan asentaa lasiseinien päälle sekä lasikattojen alapuolelle laa- jan kiinnitysjärjestelmän avulla. Läpinäkyvä äänenvaimennus antaa ark- kitehdeille ja sisustussuunnittelijoille ”vapaat kädet” rakennuksissa ja erilaisissa sisätiloissa, joissa huoneakustiikka on keskeisessä ase- massa. ”Alan ammattilaiset ovat ottaneet Microsorberin todella hyvin vas- taan, koska se tekee heidän työnsä niin paljon helpommaksi”, toteavat Nina Loukina ja Harri Suoperä. Juhlan aika Barrisolin puolen vuosisadan taival on vaikuttava marssi kohti entistä parempia tuotteita – ja näin ollen odotukset olivat suuret myös 26. loka- kuuta, kun yhtiö juhli St. Lois’ssa sijaitsevassa Barrisol-talossa. ”Itse asiassa Barrisol-taloja on kolme, joista kaksi Mulhousessa ja yksi Saint Lois’ssa”, kertoo Loukina. Juhlissa vieraita oli yli 30 maasta ja mukana myös koko joukko huip- puarkkitehtejä, kuten Chantal Thomas, Ross Lovegrove, Pie ro Castiglioni ja Corrado Foglia. Varsinaisten juhlien lisäksi vieraille esiteltiin remontoi- tuja Barrisol-tehtaan tiloja. Keihäänkärkituote Microsorber mahdollistaa optimoidun akustisen kokonaisuuden valais- tusta tai arkkitehtonista konseptia muuttamatta; lisäksi tuote muun- tuu myös läpinäkyviksi väliseiniksi sekä seinäkkeiksi toimistoissa, joissa halutaan korostaa avotilan tuntua. Äänenvaimennus mikroperforoidun Vihreä pioneeri Ranskalaisyhtiö katsoo eteenpäin luottavaisena, sillä se on hoitanut leivis- känsä poikkeuksellisen hyvin esimerkiksi ympäristöystävällisyyden saralla. Harri Suoperä huomauttaa, että esimerkiksi kierrätys on ollut vahva fokus yrityksen tuotteissa aina 1990-luvulta tähän päivään. ”Barrisol-tuotteissa ei ole raskasmetalleja eikä haihtuvia liuottimia. Ja jos asiakas haluaa tehdä remontin tilaan, johon olemme asentaneet Bar- risolit, niin me tulemme ja puramme ne veloituksetta”, hän lupaa. Tämä- kin toiminta on hyvää bisnestä, koska tuote on erinomaisesti kierrätettä- vissä. n 5  /  17  prointerior 61