prointerior 5/2017 - Page 49

”Suomen ’risteilylaivoilla’ eli autolautoilla näkyvät selkeästi maapuolen sisustustrendit. Kansainvälisillä risteilylaivoilla on enemmän variaatioita, ja näissä laivoissa ollaankin kauemmin, jopa kuukausia.” ”Laivojen hytit ovat useimmiten hyvin pieniä ja tavallista huonekorke­ utta matalampia, jolloin kalusteet eivät voi olla liian isoja tai valaisimet riip­ puvia. Suunnittelun lähtökohdat ovat kaiken kaikkiaan erilaiset kuin maa­ puolella”, toteaa Litokorpi. ”Risteilyalusten sisustussuunnittelussa on myös otettava huo­mioon, että sisustussuunnittelun tultua valmiiksi voi mennä vielä 2–3 vuotta ennen kuin laiva otetaan käyttöön. Viimeisten trendien mukaan e i siis voida suunnitella, vaan suunnittelun pitää enemminkin perustua tiettyyn tarinaan ja konseptiin. Sisustuksen pitäisi olla klassisen tyylikästä ja taval­ laan ajatonta, mutta samalla myös näyttävää ja mielellään yllätyksellistä­ kin.” Erityisesti hotelleissa ja laivoissa tekstiilit joutuvat kovalle kulutukselle. Kunnossapidon helppous on siksi tärkeä valintaperuste. ”Julkitilojen sisustustekstiileissä käytetään usein useampaa väriä ja kuvioita, jolloin lika ei näy niissä helposti. Tyyliä ja trendejä tuodaan esille esimerkiksi efektiväreillä, koristetyynyillä tai sisustuksen muilla yksityis­ kohdilla.” Ulkotilatekstiileissä tärkeää on niiden homesuojaus ja valonkestävyys. ”Erilaisilla tekstiileillä saa helposti näyttävyyttä aikaan. Asiakkaat niin Suomessa kuin ulkomailla arvostavat yksilöllisyyttä.” Funktionaalisia tekstiilejä Akustoivia kankaita on Litokorven mukaan alettu käyttää yhä enemmän ja niiden valikoima on laajentunut. ”Enää akustoivia kankaita ei myöskään käytetä vain kattopaneeleissa tai seinätauluissa, vaan myös verhoissa ja esimerkiksi kalusteissa kuten sohvissa tai nojatuoleissa. Suurissa tiloissa akustoivista tekstiileistä voi­ daan tehdä myös tilataideteoksia.” ”Yleisesti ottaen tekniset kankaat kuten juuri akustoivat tai esimer­ kiksi lämpöä eristävät kankaat ovat entistä kauniimpia ja ohuempia.” Kolmiulotteisten tekstiilien valikoima on myös kasvanut. ”Nykyään tekstiileihin voidaan yhdistää erilaisia materiaaleja, kuten esimerkiksi metalleja. Tilaan voidaan luoda sitä vasten suunniteltuja ääni- ja aistielämyksiä. Myös käsityöperinteen ja materiaalien ekologisuuden arvostus on kasvanut”, Litokorpi toteaa. Monesti hotellien ja laivojen eri alueet tai eri kerrokset voidaan sisus­ taa eri väreillä, jolloin asiakkaat tunnistavat helposti, missä kerroksessa ovat. ”Tekstiilien väreillä tai verhoilulla voidaan myös korostaa tai häivyt­ tää tiettyjä asioita. Esimerkiksi jokin yleisöltä suljettu ovi voidaan häivyttää näkyvistä verhoilemalla se samalla materiaalilla kuin koko muu seinä.” ”Väreillä voidaan tietenkin myös helposti ja nopeasti muuttaa koko hytin tai huoneen tunnelmaa ja sisustusta. Värit ja niiden symboliikka ovatkin suunnittelijalle olennaisen tärkeitä työkaluja.”   LASITUSTALO UUKSULAINEN OY Kaasutintie 20 A, 00770 Helsinki Puh: 010 2810 660 gsm: 0400 447 579 uuksulainen@uuksulainen.com www.uuksulainen.com Kaikki lasialan työt kustannustehokkaasti! Ekologisuus on tärkeää Tekstiililattioihin ja mattoihin erikoistuneen Catalina Oy:n toimitusjohtaja Teppo Kolehmainen korostaa julkitilatekstiilien ympäristöystävällisyyttä. ”Nykyisin on keskeistä, että myös tekstiileissä otetaan huomioon eko­ logisuus. Kestävyyden ja ekologian voi nyt yhdistää valitsemalla materiaa­ liksi kierrätetyn polyamidin”, Kolehmainen mainitsee. Hän muistuttaa, että myös materiaalien käytön tehokkuus on eko­ logista. ”Julkisten tilojen tekstiilien on oltava kestäviä ja puhdistettavia. Pelkkä kulutuskestävyys ei riitä, vaan tarvitaan myös kestävää suunnitte­ lua – mieluiten minimalistisia ja ajattomia malleja.” ”Tosin esimerkiksi hotelleissa tekstiilejä on uudistettava melko usein, jotta asiakkaat eivät ehdi kyllästyä niihin. Sen sijaan kouluissa ja muissa oppilaitoksissa samoja sisustustekstiilejä voidaan ehkä käyttää pitkään­ kin.” ”Monesti kouluihin valitaan vahvasti väritettyjä ja iloisia tekstiilejä, mutta kenties hillitymmät tekstiilimallit olisivat kestävämpi ratkaisu pitkä­ aikaista käyttöä varten”, arvioi Kolehmainen. Tekstiileillä lujia lattioita Kolehmaisen mukaan markkinoille on vastikään tullut uudenlainen kova tekstiililattia. ”Siitä tulee vaihtoehto myös koville lattiamateriaaleille ja vinyylille”, hän toteaa. ”Kova tekstiililattia soveltuu etenkin julkitilakohteisiin, joissa ­lattioilla on paljon kulutusta. Se ei välttämättä sovi kohteisiin, joissa tarvi­ taan paljon akustista vaimennusta ja samalla ylellistä tunnelmaa. Mutta lisää äänenvaimennusta saadaan, jos kovan tekstiililattian alle asennetaan vaimentava pohja.” Kuvan kohde on Vaasan Oy Helsingissä. Suunnittelija: Sisustusarkkitehdit Gullstén & Inkinen Oy. C ” Kunnossapidon helppous on siksi tärkeä valintaperuste. 5  /  17  prointerior 49