prointerior 5/2017 - Page 47

Profin-lasiliukuseinän runkorakenne ja pinta ovat puuta, tyypillisesti tiheäsyistä mäntyä. Ulkopinta voidaan haluttaessa päällystää alumiini­ verhoilulla, ja ulkokäytössä niin usein tehdäänkin. ”Rakenne on ulkokäytössä myös lämpötiivis. Sen U-arvo on suuruus­ luokkaa 0,78 W/m 2 K (wattia neliömetrille lämpöastetta kohti)”, Nevala täsmentää. Hänen mukaansa lasiliukuseinillä on yhä enemmän kysyntää. ”Hiljattain Profin-lasiliukuseiniä on asennettu muun muassa JKMM Arkkitehdit Oy:n toimitiloihin Helsingin Kampissa.” Neuvotteluhuoneet eristetään avotilasta Lapinrinne 3:ssa Helsingissä sijaitseva JKMM Arkkitehdit Oy:n toimisto­ talo on alun perin Helsingin Puhelinyhdistyksen rakennuttama iso kuu­ sikerroksinen kiinteistö, joka valmistui vuonna 1976. Talon suunnitteli Arkkitehtitoimisto Raoul Lehmann & Co. Tätä nykyä JKMM Arkkitehdit Oy on kiinteistön suurin vuokralainen. ”Toimistotilojen remonttia alettiin suunnitella kolmisen vuotta sitten”, sanoo arkkitehti Kristian Forsberg JKMM Arkkitehdit Oy:stä. Remontin yhteydessä avotoimistoon rakennettiin uudet Profin Oy:n toimittamat lasiseinät, jotka mitoitettiin tilaan sopiviksi. Seinillä muun muassa erotetaan neuvotteluhuoneet avoimesta toimistotilasta. ”JKMM:n toimiston pinta-ala oli aluksi 600 neliötä, mutta nyt pinta-ala on lisääntynyt tuhanteen neliöön. Kuusikerroksisen rakennuksen kolme ylintä kerrosta on yhdistetty arkkitehtitoimiston tiloiksi”, Forsberg kertoo. Eri kerroksia yhdistää uusi avoporras, joka rakennettiin tilojen keskelle. Myös nykyisen toimiston alapuolella sijaitseva talon kolmas kerros tulee lähiaikoina JKMM:n käyttöön. Muutostyöt kolmoskerroksessa on tar­ koitus aloittaa lähiaikoina. ”Profin Oy oli väliseinien toimittajaksi luonteva vaihtoehto, koska tarvit­ simme puukarmeilla varustetut lasiseinät ja olimme aiemminkin toimineet yhteistyössä.” ”Myös vuokranantaja piti lasiseinäkonseptista. Nyt saman tyyppi­ set Profinin lasiseinät on jo asennettu kaikkiin talon kuuteen kerrokseen”, Forsberg selittää. Tarkkaa suunnittelua Uusissa lasiseinissä on kaksikerroksiset laminoidut lasit, joiden välissä on Pilkington Optiphon -kalvo. ”Tällaisella ratkaisulla päästiin äänenvaimennuksessa haluttuihin desibeliarvoihin”, huomauttaa Forsberg. Lasit on kiinnitetty puukarmeihin liimaamalla, joten väliseinä saatiin suhteellisen kevyeksi. Lasiseinien keskeinen rakenne ääneneristyksen kannalta on liukuovi. ”Salpa puskee oven tiivistettä vasten, jolloin kiinni-asennossa ovi eris­ tää ääntä noin 35 desibeliä. Neuvotteluhuoneiden lisäksi lasiseinillä on erotettu pienoismallipaja muista tiloista, koska sieltä voisi muutoin ajoittain kuulua melua avotilaan”, Forsberg mainitsee. Kaikkiaan lasiväliseinää on JKMM:n tiloissa lähes 50 metrin pituu­ delta. Liukuovia on yhdeksän kappaletta. Asennustyöstä vastasi punka­ harjulainen Spesiaali Design & Toteutus. ”Karmit ja lasit tuotiin paikan päälle irrallisina ja koottiin työmaalla. Ylä- ja alakarmeista aloitettiin, minkä jälkeen tuotiin pystykarmit ja lopuksi liimattiin lasit paikalleen. Isoja elementtejä olisi ollut vaikea saada koko­ naisina sisälle rakennukseen”, selostaa Forsberg. Hänen mukaansa lasiseinät ja liukuovet ovat parin vuoden käytön aikana toimineet mallikkaasti. ”Tällaisessa väliseinäratkaisussa suunnittelu ja asennus vaativat tark­ kuutta, mutta lopputulos on hyvä. Olemme käyttäneet vastaavanlaisia lasiseinäratkaisuja myös JKMM:n laatimissa arkkitehtisuunnitelmissa.” n 5  /  17  prointerior 47