prointerior 5/2017 - Page 44

” Puuta on tuotu sisälle eri pintoina. Kuvan vaatenaulakot Talvitien päiväkotiin ja koululle on toimittanut Inneco Oy. Inneco toimitti kohteeseen myös paljon muitakin kiintokalusteita, esimerkiksi keittiöt ja WC-ryhmät. Puuta on tuotu sisälle eri pintoina. Koivuviilupinnat tuovat sisätiloihin lämpöä ja pehmeyttä vastapainona suurille lasipinnoille. Lasipinnat tuke- vat oppimisympäristön vuorovaikutteisuutta ja avoimuutta. Suurin osa puupinnoista toimii myös akustisina pintoina. Akustiikan osalta yhtenäinen aula ja ruokasali olivat haasteelliset. Lopulta erittäin hyvään lopputulok- seen päästiin sekä seinäpintojen että katon akustoinnilla. Oppimisauloja kiertävät myös naulakot, jolloin akustoivaa pintaa on paljon. Julkisivuihin on sulautettu aiheita viereiseltä betonielementtikerrosta- lojen alueelta sekä pienimittakaavaiselta puutaloalueelta. Elementtien ulkokuoreen on tuotu syvyyttä OSB-muottipintaisilla val- Hyödynnä Innecon monipuolisuus kaluste- ja tilaratkaisujen toimittajana kobetonisilla kuorielementeillä. Elementtitehdas oli aktiivisesti mukana pintatekstuurin kehittämisessä, ja se näkyy hyvänä lopputuloksena. Talvitien päiväkoti on ensimmäinen Suomessa julkisivuiltaan SIOO käsitelty julkinen rakennus. SIOO käsittelyllä kuusi poikkeuksellisesti vaa- lentuu ajan kuluessa, eikä muutu tummanharmaaksi. 15 vuoden huolto- väli pitää käyttökustannukset pieninä. Käyttäjälähtöisesti toimivana arkkitehtitoimistona meille tärkeintä on ollut, että käyttäjät ja alueen asukkaat ovat todella ottaneet rakennuk- sen aktiivisesti omakseen. Rakennus toimii nyt Härmälän alueella uutena maamerkkinä, ja aktiivisena kylätalona iltaisin ja viikonloppuisin. n in fo @ k la s1 .fi | w w w.k la s1 .fi 44 prointerior   5  /  17