prointerior 5/2017 - Page 37

sisäpuolelle. Seinän pintaan asennetaan vain ohjausyksikkö, josta suihkut saa kätevästi päälle napin painalluksella”, hän kertoo. ”Myös kosketusvapaat hanat yleistyvät, koska ne ovat hygieenisiä. Läsnäolotunnistimilla toimivat elektroniset hanat ovat paljolti käytössä sai- raaloissa, mutta myös muissa julkisissa tiloissa.” Yksi uusi suuntaus on, että julkisten kylpyhuoneiden halutaan olevan väreiltään, materiaaleiltaan ja muulta tyyliltään yhtenäisiä – esimerkiksi kauttaaltaan moderneja tai retrotyylisiä. ”Jos kyse on ravintolan pesutilasta, sen halutaan usein olevan tyylil- tään sopusoinnussa ravintolan muun sisustuksen kanssa”, toteaa Sää- välä. n Huuhteluvettä säästetään Tuoteasiantuntija Carl-Johan Sandblom Geberit Oy:stä kertoo, että ekologisia vesikalusteita asennetaan nykyään paljon muun muassa julki- siin rakennuksiin, kuten hotelleihin ja ravintoloihin. ”Sellaisilla tuotteilla on ollut paljon kysyntää”, hän toteaa. ”Viime vuonna markkinoille tuli esimerkiksi vettä säästäviä hybridimal- lisia urinaaleja, jotka voidaan asentaa joko täysin vedettömiksi tai vaihto- ehtoisesti liittää vesihuuhteluun. Muutos voidaan tehdä asennuksen jäl- keenkin, jos aluksi halutaan kokeilla täysin vedetöntä mallia.” ”Joka tapauksessa vettä säästyy merkittävästi, sillä huuhtelu voidaan ohjelmoida tapahtuvaksi vaikkapa kerran tunnissa tai kerran kuudessa tunnissa.” Sandblom muistuttaa, että joihinkin viemäreihin saattaa tulla ajan mit- taan tukoksia, ellei huuhteluvettä käytetä lainkaan. Jo lyhyt 0,5 – 1 litran vesihuuhtelu muutaman tunnin välein vähentää tukkeutumien riskiä vie- märeissä. ”Uudentyyppisten urinaalien asentaminen ei vaadi erikoiskoulutusta. Myös urinaalin huolto on helppoa, koska elektroniikkaosa sijaitsee kulhon alapuolella, avattavan luukun takana. Kalusteita ei tarvitse poistaa seinältä huollon ajaksi. Tämä nopeuttaa ja helpottaa huoltotöitä esimerkiksi sairaa- loissa.” Seinäasennus tuo siisteyttä Myös seinälle asennettavat wc-istuimet ovat osoittautuneet julkisissa tiloissa hyväksi ratkaisuksi. Seinäasennusjärjestelmä säästää tilaa kylpyhuoneissa. Huuhtelu­ säiliöt jäävät seinän tai asennuskehikkokotelon sisään näkymättömiin. Asennuselementin voi siirtää sivusuunnassa lattiaviemäriin nähden, jolloin vesikalusteiden sijoittelu tilassa on vapaampaa. ”Myös hygieenisyys on tärkeä kysymys. Seinäasennus helpottaa ja nopeuttaa myös siivousta, koska koko wc-istuimen alapuolinen lattia voi- daan puhdistaa”, toteaa Sandblom. Parempaan hygieenisyyteen päästään myös asentamalla koske- tusvapaat huuhtelupainikkeet, jotka toimivat liikeanturien avulla. Huuh- telu käynnistyy, kun kättä heilautetaan anturin kohdalla. ”Tällainen järjes- telmä ehkäisee tehokkaasti bakteerien leviämistä yleisissä pesutiloissa”, Sandblom sanoo. n Likaa hylkiviä pinnoitteita Myös tuoteasiantuntija Kristina Närevuori Geberit Oy:stä korostaa hygieenisyyden merkitystä julkisissa tiloissa. ”Viime vuonna toimme markkino ille IDO-saniteettikalustemalliston, jossa hygieenisyys ja helppo puhdistettavuus on otettu huomioon täysin uudella tavalla”, Närevuori sanoo. ”Uusissa IDO Glow -wc-istuimissa ja pesualtaissa on vakiona sii- vousta helpottava Smart-lasite, ja malliston wc-istuimet ovat täysin huuh- telukauluksettomia. Rimfree ® -huuhtelukauluksettomuus helpottaa ja nopeuttaa wc-istuimen sisäpuolen puhdistusta huomattavasti.” Uudenlaisen istuimen muotoilussa on niin ikään pyritty välttämään kulmia, joihin ajan mittaan voisi kertyä pölyä tai likaa. ”Uutuusmalli on jo yleisessä käytössä sairaaloiden lisäksi muun muassa hotelleissa ja opiskelija-asunnoissa. Se soveltuu sekä lattia- että seinäasennukseen.” ”Pientä ylellisyyttä arkeen tuo sisäänrakennettu raikastintoiminto, joka löytyy sekä IDO-wc:istä että Geberit-seinäasennuselementeistä. Siinä 5  /  17  prointerior 37