prointerior 5/2017 - Page 32

KERAVAN JA TUUSULAN PALOASEMA / TUUSULAN VPK Lisää kuvia kohteesta digilehdessä! TEKSTI: PEKKA SALMI, ARKKITEHTI SAFA KUVAT: P&R ARKKITEHDIT OY / MARK DAVIES Uusi paloasemarakennus täydentää Keski-Uudenmaan Pelastuslaitoksen paloasemaverkkoa Kulloontien varrella, Keravan ja Tuusulan rajalla. KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN alueen asema­ verkkoa on uudistettu useilla uusilla paloasemarakennuksilla 2000-luvun alusta lähtien. Keravan ja Tuusulan yhteisen aseman hankesuunnittelu käynnistettiin jo vuonna 2008, ja siihen on tehty useita tarkistuksia vuo­ sien varrella. Toteutusvaiheen suunnittelu käynnistyi kesällä 2015, ja rakennus otettiin käyttöön elokuussa 2017. Uusien asemien suunnittelun lähtökohtana on ollut alueellisen pelas­ tuslaitoksen henkilöstön joustava liikkuminen eri asemarakennusten välillä, ja tähän perustuva toistuva toiminnallinen konsepti. Tätä on sovel­ lettu myös Keravan ja Tuusulan uuden paloaseman kohdalla. Jokaisella uudelle asemalle on muotoutunut kuitenkin selkeästi tunnistettava arkki­ tehtoninen ilmiasu. Uutena lähtökohtana tämän aseman suunnitteluun otettiin ­Puhdas paloasema -malli, jonka tavoitteena on henkilökunnan työterveysolo­ suhteita parantava tilojen toiminnallinen järjestely. Perusajatuksena on erottaa huoltotilat, jotka altistuvat sammutusvarusteista irtoaville myr­ kyllisille pienhiukkasille, kaikista muista aseman tiloista. Tämä järjes­ tely mahdollistaa uudella tavalla organisoidun varustehuoltoprosessin. Tätä likainen-puhdas -erottelua pyrittiin ilmentämään myös rakennuksen materiaali­valinnoissa, sekä sisätiloissa että julkisivuissa. Paloasema on julkinen rakennus ja sen tulee olla kaupunkikuvalli­ sesti selkeästi erottuva. Lasiseinäiset kalustohallit avautuvat päälähes­ 32 prointerior   5  /  17