prointerior 5/2017 - Page 15

TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN LÄNSIMETRON ASEMIEN arkkitehtuurisuunnittelussa oli taval- laan kaksi päälinjaa: toisaalta haluttiin varmistaa, että uudet asemat ovat ”sukunäköisiä” ja sujahtavat Länsimetron visualisen brändin alaisuuteen ilman ongelmia, ja toisaalta haluttiin, että jokaisella asemalla on vahva ja omaperäinen visuaalinen identiteetti. Hannu Mikola Arkkitehtitoimisto CJN Oy:stä hyppäsi mukaan pro- jektiin jo kymmenen vuotta sitten hankkeen koordinoivaksi pääsuun- nittelijaksi. Hänen harteillaan oli esimerkiksi sen varmistaminen, että hankesuunnitteluvaiheessa tehtyä asemakonseptia jalostetaan johdonmu- kaisesti eteenpäin. ”Itse asemia suunnittelemassa oli neljä eri arkkitehtitoimistoa”, Mikola toteaa. Tehtäviin kuuluivat myös mm. viranomaiskontaktit, lupaprosessit ja suunnitelmaharmonisointi. Mikola on myös maarakennuslain mukainen pääsuunnittelija rataosuudella. Mestariluokkaa Nyt jättiprojektin ollessa maalissa Mikola on hyvällä mielin. Kun tavoite oli alusta asti, että metrossa matkustaja näkee yhdellä silmäyksellä, millä asemalla ollaan, niin tässä todella ollaan myös onnistuttu. Lisäksi asemat ovat huipputasoa sekä toimivuudeltaan että esteettisiltä arvoiltaan. ”Kaikki asemat ovat visuaalisesti erilaisia, mutta sitten on myös yhdis- täviä tekijöitä, kuten laiturihallien muoto ja asemien opastusjärjestelmät”, hän kuvailee. Samalla asemilla mietittiin tarkkaan sellaisia asioita kuin valaistus ja turvallisuus sekä yhtenäistettiin käytännöt saman sabluunan alle. ”Valaistus on suunniteltu siten, että se tukee arkkitehtuuria ja samalla täyttää vaaditut raja-arvot.” Konsepti kestää Mikolalla ei sinänsä ole suosikkeja metroasemien joukossa, vaan hän toteaa, että ne ovat kaikki onnistuneita omalla tavallaan. Eniten joukosta erottuu Tapiolan asema, jossa laiturihalli on korkeampi kuin muissa pai- koissa. ”Lisäksi lippuhallitoiminnot on viety syvälle, toisin kuin muilla asemilla”, hän lisää. Entä sitten matkan varrella kohdatut haasteet? – Mikolan mukaan teknisiä pähkinöitä tuli eteen koko liuta, alkaen kalliotekniikasta. Asemia louhittaessa aikataulut ja budjetit olivat kovilla. ”Pieniä haasteita tuli ratkottavaksi koko ajan ja samalla piti olla tark- kana, että kustannukset pysyvät kurissa.” Mikola on kuitenkin tyytyväi- nen siihen, että laiva pysyi kurssissa, eikä halvan näköisiin hätäratkaisui- hin turvauduttu missään vaiheessa. SUURET LINJAT HALLUSSA Kohdetiedot: Länsimetro Oy, Ruoholahti-Matinkylä osuus Arkkitehtipääsuunni