prointerior 5/2016 - Page 60

Sisustusarkkitehdit SIO ry TEAM FINLANDIN UUDET TOIMITILAT TEKSTI: TATU AHLROOS, SISUSTUSARKKITEHTI SIO SUUNNITTELUTOIMISTO MUOTOHIOMO suunnitteli Tekesin, Finnveran ja Finnpron muodostaman suomalaisten yritysten kansainvälistä menestystä luotsaavan Team Finlandin uudet yhteiset toimitilat Ruoholahdessa entisen Lepakon paikalla sijaitsevassa Helinin toimiston suunnittelemassa Ilmarisen talossa. Kolmen eri organisaation työntekijät muuttivat samoihin neliöihin kolmeen kerrokseen täysin uudistettuihin tiloihin, joiden tärkein tilasuunnittelussa huomioitu ohjenuora oli muuntojoustavuus. ”Vaikka kyseessä on asiantuntijatyöhön räätälöity toimitila, on sillä myös tärkeä rooli valtion hallinnossa pilotoida ja osoittaa uusia trendejä työskentelykulttuurissa”, pääsuunnittelijana toimininut Pekka Toivanen Muotohiomosta kiteyttää. Projekti alkoi tyopajoilla ja toiminnallisuuden kartoituksella, joilla pyrittiin varmistamaan n. 700 eri oman työnsä ammattilaisen ja n. 8 000 neliön toimitila-aihion saumaton ja onnistunut yhteenliittäminen. Yhteistyökumppanin valinnassa antoi tilaaja suurta painoarvoa palvelumuotoilun hallinnasta osana koko suunnitteluprosessia. Projekti toimiikin malliesimerkkinä tilanteesta, jossa yhdistyvät saumattomasti palvelumuotoilu (toimintamallit ja organisaatiomuutos), sisustusarkkitehtuuri (saneerauksessa tarvittavat tekniset piirustukset, valaistussuunnittelu ja materiaalimaailmat), tuotemuotoilu (uudet valaisinratkaisut ja kiinteät kalusteet) ja graafinen suunnittelu (opasteet, esitteeet, käyttöliittymät) saman katon alta toimitettuna. Miesten wc:n löytää opasteiden ohella myös kerroksen visuaalista ilmettä tukevan teippauksen ansiosta. Laaja ”streetcafe” kolmannessa kerroksessa kerää kahvitaukoina ihmiset yhteen. Vaikka toimitilassa ei ole nimettyjä työpisteitä on kaikissa kerroksissa kuitenkin taattu toimiva työmpäristön infrastuktuuri, mukaan lukien digitaaliset neuvotte luyhteydet ja sähköinen, useasta päätelaitteesta seurattava tilavarausjärjestelmä. Erilaisia työskentelytapoja mahdollistavat esimerkiksi loungemaiset alueet hiljaiseen yksilölliseen työntekoon ja nopeisiin kahdenkeskeisiin palavereihin kahvikupin äärellä, sekä isot tiimipöydät suuremmalle joukolle tarpeen mukaisesti. Akustisesti muista tiloista eristettyjä vetäytymistiloja parityöskentelyyn tai puhelinneuvotteluihin on myös varattu avoimen tilan vastapainoksi. Visuaalisesti eri kerrokset liittyvät yhtenäiseen ”tarinaan” suomalaisesta kompetenssista ja ympäristöstä; ylin kerros = lappi, keskikerros = metsä ja alin toimitilakerros = saaristo. Kerrosten nimet ovat osa tilan elämyksellisyyttä: ne ilmenevät toimitilan värisuunnitelmissa, materiaalivalinnoissa ja visuaalisessa ilmeessä. Kerrosten tunnusvärit ja kuosit tehostavat myös tilassa navigoimista tehokkaasti. Luonnosta inspiraatiotaan hakevat teemat toistuvat myös graafisesti keskeisesti sijoitettujen puuseppien valmistamien keittiö- ja vaatesäilytyskalusteiden pinnoissa Teemu Järven tilaan räätälöityjen kuvitusten kautta. Team Finlandin tiloihin tulee koko Ilmarisen kiinteistön energiatehokkain ja materiaaliystävällisin valaisin- ja sähkönjakojärjestelmä, joka korvaa alkuperäisen monimetallisen ja miniloisteputkiin perustuvan systeemin. Tunto Designin kanssa yhteistyössä kohteeseen on suunniteltu saarnipuusta valmistetut virranjakopylväät, joihin on integroitu yleisvalaistusta antava ledivalaistusteknologia. Innoluxin kanssa vuorostaan suunniteltiin tilassa pilotoitu kierrätysmateriaalista valmistetusta huovasta suunniteltu akustoiva Level-valaisin. Samalla vaihdettiin myös alakattojärjestelmien valaisimet, jotta keinovalaistus saatiin kokonaan ledi­teknologiaan perustuvaksi. Kun hanskoja alettiin projektin loppupuolella iskeä tiskiin ja miettiä mikä oli saneerauksen suurin rakenteellinen muutos, nousi esiin, että tilassa oli n. 360 huonetta vähemmän kuin projektin alkaessa. Nokialle aikoinaan suunnitellut poterot ovat kaatuneet seinä kerrallaan ja kohtaamisia ihmisten välillä on luotu avoimille tilalla. Käytetään kyseisestä tilasta sitten nimeä avokonttori tai jaettu muuntojoustava työympäristö, on suunnittelijan kannettava vastuunsa sekä työntekijöistä yksilöinä, että mahdollistaa tilaajaorganisaation päämäärän toteutumisen. Avoin kommunikaatio ei liene pahaksi kumallekaan. n 60 prointerior  5 / 16 ARK2