prointerior 5/2014 - Page 63

ONETONE-JÄRJESTELMÄ HELPOTTAA VÄRISÄVYJEN HALLINTAA TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN Syksyllä 2014 markkinoille tuotiin OneTone-palvelu, jonka tavoitteena on ratkaista varsinkin julkisten tilojen sisäpintojen sävyjenhallintaongelmat jo suunnitteluvaiheessa. Uusi järjestelmä toimii sisustusarkkitehtien ja -suunnittelijoiden apuna. Erilaisia ja eri materiaaleista valmistettuja sisustuselementtejä saadaan nyt entistä helpommin sävyiltään yhteensopiviksi. SISÄTILOJEN SÄVYMAAILMAA yhdenmukaistavan OneTonejärjestelmän kehitti puuprofiileja ja muita kalustetuotteita valmistavan Profil-Lista Oy:n toimitusjohtaja Tapio Kemi. ”Olen usein havainnut kentällä sellaisen ongelman, että eri tavarantoimittajien sisustustuotteet eivät ole sopineet värisävyiltään yhteen. Tämä on ollut pulmana varsinkin julkitiloja sisustettaessa. Eri puulajit, materiaalit ja värisävyt eivät ole asennuksen jälkeen olleet sopusoinnussa.” ”Sama ongelma oli havaittu useissa muissakin yrityksissä. Perustimme kumppaniverkoston ja suunnittelimme OneTone-systeemin, jonka avulla sisustustuotteiden ja -materiaalien yhteensopivuus saadaan hallintaan. Varmastikin järjestelmä jatkossa laajenee ja siihen liittyy mukaan enemmänkin sisustustuotteiden valmistajia.” Kemi korostaa, että yritysverkoston yhteistyö ei lisää valmistuskustannuksia eikä myöskään nosta valmiiden tuotteiden hintaa. ”Vaihdamme yritysten kesken värimalleja projektikohtaisesti, jolloin tuotteet sopivat yhteen.” Tähän mennessä OneTone-verkostossa ovat Profil-Lista Oy:n lisäksi mukana HSL Group, Puucomp, FP-Tuotteet sekä JELD-WEN Suomi Oy. Yritykset valmistavat muun muassa seinälevyjä, ovia, listoja, karmeja, paneeleja sekä siirto- ja väliseiniä. Uusi toimintatapa sisustussuunnitteluun Kemin mukaan arkkitehdit ja suunnittelijat ovat OneTonen käyttäjinä avainasemassa. ”Käytännössä järjestelmä toimii niin, että arkkitehti tai sisustussuunnittelija mainitsee suunnitelmassa OneTone-sävytyksen. Silloin voidaan taata lopputulos, jossa eri tuotteiden sävyt ja