prointerior 5/2014 - Page 51

KUVA: JUSSI TIAINEN PUURAKENTAMINEN VÄHENTÄÄ STRESSIÄ JA TARJOAA TERVEELLISEN ASUINYMPÄRISTÖN PUUSTA PIDEMMÄLLE SINULLA ON IDEA, MEILLÄ ON MATERIAALI Päiväkoti Omenapuisto, suunnittelu: Häkli Architects. ”Puulla on ihmiseen psykologisia vaikutuksia ja samankaltainen stressiä alentava vaikutus kuin luonnolla”, sanoo Tampereen yliopiston dosentti, psykologian tohtori Marjut Wallenius. Puun käyttö edistää kehon ja mielen terveyttä ja hyvinvointia. Punkalive-projektimyynti NORJASSA, JAPANISSA, Kanadassa ja Itävallassa tehtyjen tutkimusten perusteella puulla näyttää olevan positiivisia vaikutuksia myös ihmisten tunnetilaan. Puurakenteiset ympäristöt aiheuttavat verenpaineen ja sydämen sykkeen laskua sekä rauhoittumista. ”Kun tunnemme puun teknisiä ominaisuuksia hyvin, nyt olisi aika toteuttaa poikkitieteellinen tutkimushanke puun psykologisista ja fysiologisista vaikutuksista”, ehdottaa Wallenius. Mutta mitkä tekijät puussa rakennusmateriaalina vaikuttavat ihmisiin? ”Puupinnat saavat huonetilan tuntumaan lämpimältä, kodikkaalta ja rauhoittavalta. Näissä ominaisuuksissa puu päihittää kaikki muut tavanomaiset pintamateriaalit”, vastaa Wallenius viitaten tehtyihin kansainvälisiin tutkimuksiin. Vastausta kysymykseen, mikä on ihmiselle hyvä materiaali on haettu ihmisen kokemuksen kautta ja siitä, miten tämä myönteinen kokemus ilmenee fysiologisesti ja psykologisesti. ”Yksi vastaus on puun luonnollisuus, joka ilmenee kaikissa muissakin luonnon materiaaleissa kuten kivessä, pellavassa tai silkissä. Puun luonnollisuus ja luontoperäisyys on todennäköinen vastaus myös kysymykseen, miksi puu koetaan lämminhenkiseksi ja kodikkaaksi materiaaliksi rakentamisessa”, kuvailee Wallenius. Tutkimuksissa tehtyjen havaintojen mukaan koskettaessa puupinta antaa turvallisen ja luonnollisen tunnun. ”Erityisen mielenkiintoista on, että puupinnan kosketus on paitsi kokemuksellisesti myös fysiologisesti muita materiaaleja lempeämpi”, sanoo Wallenius. Esimerkiksi huoneenlämpöisen alumiinin, viileän muovin ja ruostumattoman teräksen kosketus aiheutti tutkimuksissa elimistössä stressireaktiona verenpaineen nousua. Puupinnan koskettaminen sen sijaan ei aiheuttanut vastaavaa reaktiota.  Eri työtiloja vertailtaessa stressitaso oli ihon sähkönjohtokyvyllä mitattuna alhaisin työhuoneessa, jossa oli puisia kalusteita. Edes valkoisella kalustettuun huoneeseen tuodut viherkasvit eivät kyenneet samaan. Tutkimustulokset kannustavat uusiin puutuotealan innovaatioihin Tutkimustyön tavoitteena on Walleniuksen mielestä siirtää tuloksia käytäntöön ja hyödyttämään yrityksiä esimerkiksi markkinoinnissa. ”Tämä toisi puunjalostusteollisuuteen aivan uusia ulottuvuuksia. Yritysjohtajilta tarvitaankin rohkeutta uusiin innovaatioihin. Lisäksi pitää kaataa raja-aitoja teknisten ja ihmistieteiden väliltä”, muistuttaa Wallenius. ”Tämän tutkimuksen jatkaminen on tärkeää myös siksi, koska sisäilmakysymykset ovat yhä suurempi yhteiskunnallinen kysy