prointerior 5/2014 - Page 50

Kouluarkkitehtuurissa ” täytyy olla pilkettä silmäkulmassa. olla innostavaa ja lapsen mittakaavan huomioivaa. Tällaisessa rakennustyypissä käyttäjän kokemuksellisen näkökulman esiin tuominen on erityisen olennaista ja ohjaa muita ratkaisuja.” ”Muuntojoustavuus taas otetaan aina hyvässä suunnittelussa huomioon. Tässä hankkeessa, missä rakentaja vastaa myös talon ylläpidosta, pintamateriaaleihin ja energiataloudellisiin ratkaisuihin kiinnitettiin erityistä huomiota.” Kastellin kaltainen hanke lienee suunnittelijallekin varsin monipuolisesti innostava. Mistä suunnitteluprojektista olet urasi varrella oppinut eniten tai mikä on jäänyt eniten mieleesi? ”Kastellin monitoimitalo on ollut tähänastisista hankkeista kyllä mieleenpainuvin. Samaan, lähes viisi vuotta kestäneeseen, hankkeeseen yhdistyi niin monta erilaista suunnitteluvaihetta kaksivaiheisesta arkkitehtikilpailusta ja luonnossuunnittelusta aina elinkaarimallilla tehtyyn toteutukseen asti. Käytännön rakentamisen lisäksi se opetti paljon tämän päivän koulusuunnittelun haasteista.” Millainen olisi unelmakohteesi arkkitehtina? ”Unelmakohteeni voisi olla valistuneen tilaajan toimeksianto pienestä kartanosta kohtuullisen väljällä budjetilla jonnekin Välimeren saaristoon.” 48 prointerior 5 / 14