prointerior 5/2014 - Page 44

nin puoleisessa pääportaikossa, hissiauloissa, Salissa ja Tuvassa, joissa puhdasvalubetoniset seinät on yhdistetty eleettömästi ympäröiviin rakenteisiin. Yläkerran Sali on suorastaan sakraali yksinkertaisessa toteutuksessaan ja vahvassa materiaalisuudessaan; ohutsauvaparketti, rauhalliset puhdasvalubetoniseinät, vino alakatto rimoituksen lomaan asennettuine loistevalaisimineen, massiivipuupalkki ja luonnonvalo. Tilojen sommittelun myötä lähes kaikkialta avautuu näkymiä toisiin tiloihin, myös ulkotilojen kautta. Päiväkodin sisustussuunnittelu on myös Auer & Sandås Arkkiteh42 prointerior 5 / 14 tien. Sisustussuunnittelussa keskeistä on ollut toiminnallisuus, lasten itse tekemisen tukeminen: pukeutumaan ja peseytymään opetteleminen. Koko sisustukseen on laadittu yhtenäinen, harmoninen värimaailma, joka menee talon läpi arkkitehtuurista sen detaljeihin, kiinto- ja irtokalusteisiin, luo rauhaa ja harmoniaa talon sisälle. Eri ryhmille on annettu omia värejä orjentaatiota tukemaan. Sisustus tukee keskeisten taitojen oppimista luontevalla tavalla. Irtokalustus on suunniteltu yhdessä päivähoitotoimen kanssa, ja päiväkoti tilaa kalustusta arvioimansa tarpeen mukaan lapsimäärän kasvaessa.