prointerior 5/2014 - Page 4

TILAA PROINTERIOR KESTOTILAUKSENA HINTAAN 49 € / VUOSI Hinta sisältää alv. 10 %. Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Tarkemmat tilaustiedot: www.prointerior.fi/vuositilaus.html prointerior on korkeatasoinen arkkitehtuuriin, tilasuunnitteluun ja rakentamiseen erikoistunut ammattilehti. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä julkaisu koostuu ajankohtaisista projekti- ja tuoteesittelyistä, sekä teema- ja toimialakohtaisista osioista. T ILASUUNNITT TIL ASUUNNITT E L UN J A R LASUUNNITT N JA RA N TAM I S EN ERIKOIS L EH T I RAKE M OI S LEHTI I SLE H TI ISL E HT ISLEHT SLEH SL EHT SLEHTI SLEHT LEHT LEH LE TILASUUNNITTELUN JA RAKENTAMISEN ERIKOISLEHTI Kulttuurin ja kasvatuksen tilat HINTA 9,20 EUR HINTA 9,20 EUR HINTA 9,20 EUR 1 / 2012 2 / 2012 3 / 2012 TILASUUNNITTELUN JA RAKENTAMISEN ERIKOISLEHTI Kaupan, vapaa-ajan ja matkailun tilat Hyvinvoinnin ja viihtymisen tilat Lehden lukijakohderyhmä työskentelee arkkitehtuurin, tilasuunnittelun ja rakentamisprojektien parissa. Julkaisu tavoittaa arkkitehtien ja sisustusarkkitehtien lisäksi suunnittelijat, rakennuttajat, rakennusprojektien hankintavastaavat, insinöörit ja kiinteistöomistajat. SALONKI KESKELLÄ KAUPUNKIA TAIVAALLISTA ARKKITEHTUURIA UUDESTA ULJAASTA KAUPUNGINTALOSTA TULI SALON LOISTAVA LIPPULAIVA PYHÄN LAURIN KAPPELI VEI KUPARIARKKITEHTUURIN EUROOPPALAISEN YKKÖSPALKINNON Syyskuun 27. päivä oli miellyttävän sinivalkoinen päivä Brysselissä. European Copper in Architecture Awards -kilpailun voittajaksi valittiin Avanto Arkkitehdit Oy:n suunnittelema Pyhän Laurin kappeli Vantaalla. Kaikkiaan 66 korkeatasoista työtä eri puolilta Eurooppaa osallistui arkkitehtikilpailuun, joka järjestettiin nyt 15. kertaa. TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVAT: AURUBIS FINLAND Julkisivun lasilankut / Vitrea Oy. ARKKITEHTITOIMISTO HANNU JAAKKOLA OY:N suunnittele- Osin loiva viistokatto, tyylikäs pihakiveys ja isot ikkunapinnat se- ma rakennus päättää Salossa kymmeniä vuosia käynnissä olleen kes- kä yhdeltä sivulta jalankulkukerrosta koristava Oriveden musta muu- kustelun kaupungintalon rakentamisesta ja samalla kaupungin haja- rauskivi antavat talon ulkoarkkitehtuurille harkitun viimeistellyn leiman. PALKINTORAATI VALITSI seitsemästä loppukilpailijasta selväk- vataiteilija Kukkonen omissa työtiloissaan runko, paikalla valettu betoni sekä kupari ovat kaikki materiaaleja, – yleensä kupari myydään valmiiksi pati- ta kaikkia osapuolia tyydyttävästi, hieman takaperoisten ajoneuvo- na on arkkitehtiduo Anu Puustinen ja Ville Hara Helsingistä. Hautaus- jotka kestävät ongelmitta asetetun tavoiteiän. Kestävyyden lisäksi ma- noituna. liikenneyhteyksien vuoksi”, toteavat arkkitehdit Jaakkola ja Rajakal- kappelin suunnittelua ohjasi arkkitehtien pyrkimys samaistua surevan teriaalivalintoihin oli ratkaisevasti vaikuttamassa niiden kotimaisuus. sijoitetun hallintomallin, joka on ollut omiaan hankaloittamaan eri yk- “Saapuminen itse rakennukseen oli haastava tehtävä ratkais- si voittajaksi Vantaan Pyhän Laurin kappelin, jonka suunnittelun taka- hoissa rakennuksissakin eli betonia, terästä ja kuparia. Teräksinen siköiden välistä yhteistyötä ja heikentämään kaupunkilaisten asiakaspalvelua. Uusi talo kokoaa yhteen kuudessatoista eri toimipaikassa työskennelleen 230 hengen henkilöstön ja tarjoaa erinomaiset puit- tio. “Suunnitelmaa lähdettiin tutkimaan siten, että pääsisääntuloaukio omaisen rooliin ja arkkitehtuurin keinoin lohduttaa ja luoda toivoa teet kustannustehokkaalle, uusia työskentelytapoja kokeilevalle hallin- saattoliikennejärjestelyineen muodostaisi osaltaan kaupungintalon vaikeassa tilanteessa. tokulttuurille. Vuonna 2009 Suur-Saloksi yhdistyneet kymmenen kunTEKSTI: LAURA LAAKSO eteen kutsuvan kaupunkitilan etenkin jalan tai pyörällä lähestyttäes- taa saavat nyt käyttöönsä kahteen kerrokseen sijoitetut noin 7 000 sä.” Puustisen ja Haran suunnittelema kappeli on kulkenut pitkän tien – joten lieneekin vain sopivaa, että alkuperäisessä arkkitehtikilpailus- Keskiaikainen Pyhän Laurin kirkko ja uusi kappeli sijaitsevat