prointerior 5/2014 - Page 35

tukitilat; hiljaisen työn huoneet sekä yksin- että pienryhmätyöskentelyyn, puhelintilat sekä projekti- ja neuvottelutilat. Vaaleissa pienoismaisemissa kukin tiimi on saanut oman värinsä, joka on nostettu työskentelytiloja maustavana elementtinä kalustuksessa esiin. Työnteon erilaiset tarpeet on huomioitu ja esimerkiksi puhelintyötä tekevien tiimien tiloissa on akustiikkaa parannettu ääntä vaimentavilla verhoilla. Työtiloihin on toteutettu ”hyppytyöpisteitä”, joissa pystyy pitämään pikaisen palaverin pöydän ääressä. Kerroksessa on lisäksi ideointia ja vapaamuotoisempaa ryhmätyöskentelyä varten persoonallisesti ratkaistuja tiloja, joissa kalustus ja AVtekniikka antavat monipuoliset mahdollisuudet luovalle työskentelylle. Teoston muuttoprojektin koordinaattori Olli Valkama kertoo, että tilojen AV-suunnittelussa panostettiin toimiviin ja helppokäyttöisiin ratkaisuihin. Tiloihin toteutetut monipuoliset muistiinpano- ja piirustusmahdollisuudet sekä vapaasti järjesteltävät istuimet aputasoineen tekevät tiloista monikäyttöisiä. Teosto kehittää tietokantapalvelujaan voimakkaasti vastaamaan tämän päivän vaatimuksia, ja erilaisten Teoston asiakkailleen tarjoamien järjestelmien ja prosessien sekä verkkopalveluiden kehittäminen on tänä päivänä merkittävä osa toimintaa. Toimistokerrokseen on toteutettu projekti- ja testaustiloja tämän kehitystyön tarpeisiin. Teoston tilat ovat hyvä esimerkki tilasuunnittelun mahdollisuuksista yritysten strategisen toiminnan välineenä. Suunnittelijat ovat toteuttaneet Teoston toimintakenttää ja asiakkaita palvelevan kokonaisuuden, joka viestii yrityksen brändiä. Monipuolisista ja toiminnallisesti harkituista tiloista on lu