prointerior 5/2014 - Page 54

KUVA: JONI ALHONEN ESTEETÖNTÄ ESTETIIKKAA TEKSTI: LAURA LAAKSO Väestön vanhetessa ja eliniän pidentyessä myös asunto- ja tilasuunnittelun kriteerit tulevat kokemaan muutoksia. Kun ikämiehet ja grand old ladyt yhä useammin haluavat asua kotona mahdollisimman pitkään, kaipaa moni kodin tila uudelleen tarkastelua ja pieniä, mutta merkityksellisiä muutoksia. Samoin jouheva ja mielekäs arki palvelutalossa tai hoivakodissa edellyttää, että tilasuunnittelussa on osattu ja haluttu ottaa huomioon asukkaiden moninaiset ja muuttuvat tarpeet. EI RIITÄ, että sauna”polulle” on jälkiasennettu pyörätuoliluiska, vaan esteettömyys on käsitettävä moniaistisesti. Turvallinen ja onnellinen arki asuu kylpy- ja pesutilojenkin pienissä tärkeissä asioissa. Avaava Oy on erikoistunut konsultoimaan niin suunnittelijoita, tilaajia kuin rakennuttajiakin kaikissa rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyvissä asioissa. Avaava Oy muun muassa tekee esteettömyyskartoituksia ja esteettömyyssuunnittelua, kouluttaa sekä tarjoaa erilaisia ratkaisuja esteettömyyteen. Tavoitteena on, että esteettömyystietous tavoittaisi ajoissa rakennusprojektin eri osa-alueet ja tuottaisi pitkäikäisiä ja toimivia elinympäristöjä. Avaava Oy on jakanut tietotaitoaan muun muassa Esteettömyys-seminaarissa, jonka asiantuntijayritys järjesti yhdessä Rakennustiedon kanssa. Uusin tutkimus- ja kehittämistoiminnan tulos on niin ikään 52 prointerior 5 / 14 betoninen elementtikylpyhuone, jota esiteltiin syksyn 2014 Finnbuild -messuilla. ”Esteettömyyskartoituksissa on usein kyse asioiden perusteellisesta huomioimisesta”, kertoo Avaava Oy:n markkinoinnista ja viestinnästä vastaava Terhi Tamminen. ”Kun suunnitellaan isoja kokonaisuuksia, saattaa pikkuasioita jäädä huomiotta. Meidän tehtävämme on varmistaa, että esteettömyyteen liittyvät seikat, kuten rakennusmääräykset, oikeat mitoitukset ja asennuskorkeudet, valaistus, ulottuvuudet ja vaikkapa värien kontrastit tulevat otetuiksi ajoissa huomioon. Päinvastoin kuin usein luullaan, monet tilojen perustoimivuutta parantavat ratkaisut eivät lisää kustannuksia, kun ne vaan osataan huomioida ajoissa.” ”Sekä lainsäädännössä että käytännön suunnittelutyössä muistetaan